SP Vlaardingen

Vlaardingen weer op koers

10-07-2015Sinds de SP in 2011 in het college is gekomen hebben wij flink moeten bezuinigen om elk jaar tot een sluitende begroting te komen. Dit jaar lijkt het beter te gaan, bezuinigingen op de jeugdverenigingen, wijkcentra en de kinderboerderij Holywood worden geheel of gedeeltelijk teruggedraaid. De stadsgehoorzaal zal met een bijdrage van de gemeente met een nieuwe opzet toch zijn professionaliteit behouden.

› Lees verder

Bijstandsgerechtigde onterecht beboet?

06-07-2015Op 24 november 2014 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) uitgesproken dat boetes die zijn opgelegd onder de Fraudewet soms te zwaar zijn, b.v. omdat mensen niets te verwijten valt. Als gevolg van deze uitspraak en aanbevelingen van de Nationale Ombudsman schrijft minister Asscher op 30 april 2015 aan de Tweede Kamer dat hij de Fraudewet gaat aanpassen, maar dat het kabinet geen voorstander is van terugbetalen van eerder opgelegde onterechte boetes; dit zou te kostbaar zijn.

› Lees verder

Ombudsman blijft, kinderombudsman motie aangenomen

26-06-2015Donderdag 25 januari heeft de raad besloten dat de gemeentelijke ombudsman blijft. Onder aanvoering van de fracties van de SP, VV2000/Leefbaar Vlaardingen en GroenLinks heeft de meerderheid van de raad tegen het voorstel gestemd om het contract met gemeentelijk ombudsman te beëindigen. Daarbij hebben deze 3 fracties ingezet op een motie om ook de gemeentelijke ombudsman in te zetten als kinderombudsman, deze werd door de meerderheid van de raad gesteund. Door deze motie aan te nemen was het onnodig om ook nog te stemmen voor behoud van de gemeentelijke ombudsman. Dit betekent dat het tweewekelijkse spreekuur met de ombudsman in Vlaardingen behouden blijft.

› Lees verder

Tweede ontsluiting Parc Drieën-Huysen

21-06-2015Op 4 juni 2015 is in de gemeenraad het voorstel bestemmingsplan
Parc Drieën-Huysen besproken.
De SP fractie heeft vanaf het begin al ingezet op een extra ontsluiting van
deze wijk, omdat er volgens de SP iedere wijk minimaal 2 ontsluitingen dient te
hebben voor het geval er een calamiteit is bij één ontsluiting. De wethouder heeft al een onderzoek naar een tweede ontsluiting toegezegd, maar
de SP fractie had het iets anders voor ogen.

› Lees verder

Spoedeisende eerste hulp blijft behouden.

16-06-2015Het sluiten van de nachtsluiting spoedeisende eerste hulp (SEH) in het Vlietland ziekenhuis is van de baan. Dit heeft Cor Lamers, de burgemeester van Schiedam die gaat over de ambulancezorg , bekend gemaakt.

› Lees verder

Op weg naar beloofd herstel met voorjaarsnota 2015

10-06-2015Onze wethouder Arnout Hoekstra heeft afgelopen  dinsdagmiddag de voorjaarsnota 2015 gepresenteerd. Hierin worden de plannen voor de begroting 2016 - 2019 kenbaar gemaakt.
› Lees verder

24 juni Thema avond Er is genoeg voor Iedereen.

09-06-2015De SP vestigt in de maand juni landelijk de aandacht op haar campagne   Er is genoeg voor iedereen. 

› Lees verder

Doosjes vouwen of schoffelen?

26-05-2015Sinds de invoering per 1 januari 2015 bereiken ons steeds meer klachten over de te volgen re-integratietrajecten. Mensen voelen zich vaak niet serieus genomen en meedenken over de door hen verplicht te volgen trajecten worden niet gehoord door de gemeente.

› Lees verder

Khader: "Vlaardingers betalen onevenredig veel aan buitenstedelijk groen"

Foto: SP

21-04-2015SP-raadslid Diana Khader heeft tijdens de raadsvergadering het college verzocht om iets te doen aan het feit dat Vlaardingers onevenredig veel betalen aan buitenstedelijk groen. De aanleiding is dat de beheerskosten van de Broekpolder niet zijn opgenomen in het Recreatieschap Midden Delfland, zoals bij de andere groengebieden in de regio wel het geval is. Diana Khader: “De SP is vóór kwalitatief, ecologisch en kostenbewust beheer van buitenstedelijk groen, maar wel met een eerlijke verdeling van de kosten.”

› Lees verder

SP in verzet tegen wachtlijstheffing voor huurwoningen

27-03-2015Wanneer Vlaardingse woningzoekenden in aanmerking willen komen voor een corporatiewoning zullen zij daar waarschijnlijk tien euro inschrijfkosten voor moeten gaan betalen. Tevens moet er jaarlijks tien euro betaald worden om op de wachtlijst te mogen blijven staan. Momenteel is dat nog gratis. De SP diende donderdag een voorstel in om deze wachtgeldheffing niet door te voeren: “Woningzoekenden staan soms meerdere jaren ingeschreven als gevolg van onvoldoende betaalbare huurwoningen. Het invoeren van een heffing zal het tekort aan sociale huurwoningen niet verminderen. Aangezien corporaties en overheden verantwoordelijk zijn om in voldoende woonruimte te voorzien is het niet redelijk om woningzoekenden een heffing op te leggen om op een wachtlijst te mogen staan.” Aldus SP-raadslid Frank Hoogervorst.

› Lees verder

Pagina's