h

Cultureel erfgoed

Vlaardingen is een stad met een zeer rijke historie. Deze historie en historische feiten moeten bewaard en overgedragen worden aan onze kinderen.  Dat is een reden waarom wij het nieuwe museum een warm hart toedragen.  

Onze jeugd en verdere toekomstige Vlaardingers mogen niet vergeten hoe onze prachtige stad ontstaan is, denk aan de prachtige panden op de Oost en Westhavenkade, maar ook het gebied rondom de markt en de Grote Kerk geven een goede blik op het verleden van Vlaardingen als een van de grootste steden in de haringhandel.

Onze voorstellen

  • De ambtelijke afdelingen archeologie, stadsarchief en monumentenzorg gaan samen tot een afdeling voor Vlaardings Erfgoed. Ook wordt er één wethouder verantwoordelijk voor dit totale erfgoedbeleid. Dit beleid is er op gericht om, veel meer dan in het verleden, onze – reeds gedocumenteerde – rijke geschiedenis publiek te maken. Deze publieksfuncties krijgen vorm door een sterke uitstraling in ons nieuwe museum, de buitenruimte, via scholen, stadsarchief en archeologiedepot.
  • We stellen een ‘Canon van Vlaardingen’ op waarmee we via een lespakket iedere Vlaardingse basisschoolleerling bekend maken met onze wordingsgeschiedenis.
  • De website www.geschiedenisvanvlaardingen.nl wordt een lokale ‘Wikipedia’ voor de totale geschiedenis van Vlaardingen. Onze rijke historie wordt daarmee het uitgangspunt voor stadspromotie.
  • In de Broekpolder komt een archeologisch erf waar door middel van experimentele archeologie kinderen kennis kunnen maken met de manier waarop de inwoners van het huidige Vlaardingen de afgelopen 5000 jaar leefden.
  • Verruiming van de vrijstellingsnorm voor verplicht archeologisch onderzoek bij ruimtelijke ingrepen  staan we bij voorkeur niet toe ten behoeve van de bescherming van ons ondergrondse erfgoed.
  • Alleen als op basis van gedegen onderzoek blijk dat archeologisch erfgoed niet in gevaar komt is verruiming van de vrijstelling mogelijk.
  • Bij archeologische opgraving houdt de gemeente zich in ieder geval aan de Kwaliteitseisen Nederlandse Archeologie.

U bent hier