h

Gezond en wel

Een lichamelijke of verstandelijke beperking werpt drempels op. Zaken die in het dagelijkse leven voor anderen heel vanzelfsprekend zijn, zoals een wandeling maken, boodschappen doen, regelmatig sporten, de ramen zemen en op bezoek gaan bij familie en vrienden, zijn niet voor iedereen zelfstandig uit te voeren. Zorgtaken mogen niet gedumpt worden door professioneel personeel te ontslaan en door goedkopere arbeidskrachten die daar geen opleiding voor of ervaring in hebben te vervangen.

De drie decentralisaties van de AWBZ, Participatiewet en de Jeugdzorg zullen de komende jaren een onzekere financiƫle factor zijn binnen de gemeentelijke begroting. Reserveringen hiervoor zullen in stand gehouden moeten worden en worden niet overgeheveld naar de algemene pot.

Onze voorstellen

  • Huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging wordt geleverd door vakmensen die een fatsoenlijk salaris verdienen.
  • Bij de nieuwe aanbesteding van huishoudelijke zorg worden de arbeidsvoorwaarden van het personeel onderdeel van de gunningscriteria. Daarmee voorkomen we het onderbetalen van thuiszorgmedewerkers en boycotten we onacceptabele topsalarissen van directeuren.
  • Mensen kunnen aanpassingen en voorzieningen krijgen om zelfstandig te kunnen wonen en bewegen. Wij beperken de uitgifte van hulpmiddelen zoals scootmobiels tot alleen de mensen die daar ook gebruik van maken. Het delen en hergebruiken van zulke voorzieningen stimuleren wij. Van mensen die het financieel kunnen dragen, wordt een eigen bijdrage gevraagd.
  • Om deel te kunnen nemen aan het sociale en maatschappelijke leven moeten openbare ruimtes en openbare gebouwen ook voor mensen met een beperking toegankelijk zijn.
  • Voor mensen met een beperking moet ook een sportaanbod beschikbaar zijn. Sportverenigingen die zich inzetten om sport aan te bieden aan mensen met een beperking worden geholpen bij het maken van de nodige aanpassingen.
  • Overheidsgelden die bestemd zijn voor de WMO, AWBZ en Jeugdzorg zullen daaraan ook worden besteed.
  • Er komt een klussendienst die mensen met een beperking te hulp staat bij het verrichten van werkzaamheden die voor anderen vanzelfsprekend zijn maar voor hen onmogelijk. We doen dit met behulp van vrijwilligers, jongeren, mensen uit de sociale werkvoorziening en mensen die begeleid worden bij het vinden van werk.

U bent hier