h

Cultuur

Het theater de Stadsgehoorzaal kan in zijn huidige vorm niet blijven voortbestaan. Daarvoor is het een te dure voorziening. Omdat het theatergebouw eigendom is van de gemeente is sluiting geen optie omdat de hoge huisvestingslasten ook dan blijven voortbestaan. Verkoop van het gebouw is tot op heden onrealistisch gebleken. Het gesubsidieerd aanbieden van commerciƫle producties is echter geen gemeentelijke taak.

Gemeentelijke steun moet zich beperken door het ter beschikking stellen van mogelijkheden voor het beoefenen en bewonderen van amateurproducties voor en door de Vlaardingse bevolking. Dit op basis van vrijwilligers en bewonersparticipatie.

Wij hebben grote waardering voor de wijze waarop de Kroepoekfabriek zich de afgelopen jaren heeft ontplooid tot een enthousiast jongerencultuurpodium. Wij bewonderen de manier waarop deze organisatie in staat is om met hulp van vrijwilligers, samenwerking en slim ondernemen voor minimale kosten een prachtige voorziening voor jongeren te realiseren. Wij garanderen daarom de komende vier jaar de gemeentelijke steun van 180.000 euro per jaar.

Onze voorstellen

  • Bibliotheken worden plaatsen waar jongeren kunnen studeren en huiswerk kunnen maken. Wij starten een huiswerkbegeleidingsproject waarbij door vrijwilligers aan kinderen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs gratis studiebegeleiding wordt gegeven.
  • Alle bibliotheeklocaties worden voorzien van gratis WiFI-Hotspots.
  • De bedrijfsvoering van de Stadsgehoorzaal wordt herzien, en de organisatie wordt hervormd. Dit zal gevolgen hebben voor de omvangrijke personele overhead.
  • Wij zetten ons in om de Kroepoekfabriek ondanks een bezuinigingsnoodzaak te behouden voor de stad. We garanderen daarom de jaarlijkse subsidie van 180.000 euro per jaar.
  • De introductie van Loggerfestival was een poging om het Vlaardingse volksfeest Haring- en Bierfeest te vervangen door een cultureel verantwoord evenement. De opkomst is beperkt, de kosten zijn hoog en het weer is meestal slecht. Wij pleiten daarom voor het herintroduceren van een volksfeest.
  • We stoppen met de gemeentelijke financiĆ«le bijdrage aan Stichting Stadspromotie Vlaardingen.

U bent hier