h

Jeugd

Binnenkort worden gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. Daarmee krijgen zij extra geld maar komen er ook meer verantwoordelijkheden naar hen  toe. Door deze uitdaging gezamenlijk met andere gemeenten op te pakken kunnen we schaalvoordelen en efficiëntie behalen. Toch blijft kleinschaligheid, bereikbaarheid en laagdrempeligheid op de locaties belangrijk om te voorkomen dat de zorg te ver van de mensen af komt te staan.

Onze voorstellen

  • Jeugdzorg begint bij zorg voor het ongeboren kind. Om aangeboren afwijkingen zo veel mogelijk te voorkomen wordt er een preventief beleid gevoerd tegen schadelijke invloeden zoals alcohol, roken, medicijnen, drugs, ondervoeding en stress bij zwangere vrouwen.
  • Bij jeugdzorg gaan we vooral investeren in het preventieve beleid, om escalatie en vraag naar duurdere – en zwaardere – jeugdzorg te voorkomen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg (MDNW) zullen daarin een centrale rol spelen.
  • Er komt geen marktwerking in de jeugdzorg.
  • De omgeving waar een kind in opgroeit is grotendeels bepalend voor zijn ontwikkeling. Door te voorzien in een veilige buurt met een goede sociale samenhang, een goed pedagogisch klimaat en voldoende sport- en  speelruimte kunnen we de vraag naar zorg en opvoedhulp beperken.
  • Als de Blankenburgtunnel er komt, wordt het voortbestaan van het scoutingcentrum op de huidige locatie langs de A20 onmogelijk. Wij zien de komende periode in de broekpolder graag de realisatie van een natuurkampcentrum waarin de scouting kan worden geherhuisvest en waar tevens andere activiteiten voor de jeugd kunnen worden georganiseerd.
  • Iedereen die met kinderen te maken heeft moet weten hoe hij problemen zoals kindermishandeling kan ontdekken en waar hij deze kan melden. Met jongerenorganisaties en sportverenigingen gaan we een convenant aan om vrijwilligers hiertoe op te leiden.

U bent hier