h

Liberalisering van de huurmarkt

22 januari 2006

Liberalisering van de huurmarkt

Als reactie op een artikel in de Volkskrant van 16 januari schreef oud kamerlid Remi Poppe een reactie. Remi Poppe is adviseur van de SP Vlaardingen en actief voor het behoud van de betaalbare huursector. Uit dit oogpunt stuurde Remi Poppe het volgende stuk aan de Volkskrant.

Geachte redactie,

Het commentaar van Forum van 16 januari gaat er terecht vanuit dat bij verdere liberalisering van de huurmarkt de lagere inkomens de dupe zullen zijn. Maar dat de combinatie van hypotheekrente aftrekt en huursubsidie de lange wachtlijsten veroorzaakt gaat echt te ver. De afgelopen decennia zijn er jaarlijks 13000 betaalbare huurwoningen gesloopt ter vervanging door nieuwbouw van veelal dure koopwoningen. De krotten zijn dus allang gesloopt. Maar dat proces van slopen gaat nog steeds door.

Er staan volgens onderzoek nog 200.000 op de slooplijsten van corporaties. De zittende huurders gaan bij ‘uitverhuizing’ voor op de woningmarkt. Dit is een belangrijke bron van de nieuwe structurele woningnood onder de lagere inkomens groepen als jongeren en alleenstaanden. Woningen van 40 tot 50 jaar oud zijn niet meer ‘van deze tijd’ is meestal het argument. Dat is kul. Bouwtechnisch zijn ze zeker niet afgeschreven en qua wooncomfort is renovatie en modernisering zeer goed mogelijk. Zo zijn er voorbeelden van renovatie van vijftigerjaren portiekflats. Voorzien van o.a. Lift, brede galerijen en een modernere keuken en badkamer. De kosten waren per woning € 43,472.-. De woningen kunnen weer veertig jaar mee en zijn geschikt voor kleine gezinnen en senioren. De huur is slechts met 4,5% gestegen naar € 330.-. Deze woningen zijn ook nog groter geworden, gemiddeld van 68 naar 73 vierkantemeter. Dit rendement werd behaald doordat de trappenhuizen bij de woningen zijn getrokken. Sloop gaat ook ten koste van de netto aanwas bij nieuwbouw. Het kan dus, renoveren in plaats van slopen.

Daarnaast is het tijd de gedachte aan ‘doorstroming’ snel te verlaten. Als verklaring voor herstructurering met sloop van betaalbare huurwoningen word over het algemeen de eenzijdige inkomensopbouw van de wijk als argument gebruikt. Als de iets hogere inkomens dan min of meer door sloop gedwongen naar koopwoningen vertrekken houden we echt ‘inkomenswijken’over. En niks doorstroming, omdat de verlaten woning word gesloopt. Niks tegen ‘de eigenwoning’. Maar beter is het de sloop van de bestaande voorraad betaalbare huurwoningen te stoppen. Daar een onmiskenbare behoefte aan bij mensen zonder andere keuze.

Remi PoppeRemi Poppe
Voormalig SP Tweede Kamerlid, woordvoerder volkshuisvesting.

U bent hier