h
19 maart 2024

351 asielzoekers

Vlaardingen moet in het kader van de Spreidingswet 351 asielzoekers opvangen. Dat is een relatief beperkt aantal, omdat dankzij een amendement van de SP in de Tweede Kamer gekeken wordt naar de sociaaleconomische status van de gemeente. Gemeenten met veel buurten met sociale problemen en lage inkomens worden dus ontzien ten opzichte van gemeenten met huishoudens met hoge inkomens.

Lees verder
12 maart 2024

Monitor overbewoning in de VOP

Lees verder
4 februari 2024

Vlaardingen richt fonds op voor ondersteuning terugkeer arbeidsmigranten

De SP in Vlaardingen heeft een belangrijke overwinning behaald voor de bescherming van arbeidsmigranten. Op 1 februari heeft de gemeenteraad, dankzij een initiatief van de SP, een motie goedgekeurd om een fonds van €25.000,- te vormen voor de opvang en ondersteuning bij de terugkeer naar huis van dakloze arbeidsmigranten.

Lees verder
27 januari 2024

Bewoners VOP aan het woord over huisjesmelkers en uitzendbureau's

Samen met bewoners uit de VOP heeft de SP een korte film gemaakt om in beeld te brengen hoe de problematiek rond overbewoning in de buurt eruit ziet. Wat de SP betreft is het helder; het zijn de huisjesmelkers en uitzendbureau's die hier alle voordelen genieten. Ze worden rijk over de ruggen van de buurtbewoners en de arbeidsmigranten. Overbewoning van panden gaat ten koste van de sociale samenhang in de buurt. Arbeidsmigranten worden op een schandalige manier uitgebuit voor een laag loon en met te veel mensen in huisjes gestopt. Een eerste stap is het doorbreken van het verdienmodel van huisjesmelkers en uitzendbureau's; woningen moeten weer alleen beschikbaar zijn voor families. Handhaving en toezicht op illegale overbewoning is daarom één van de eerste stappen waar de gemeente capaciteit voor vrij moet maken.   

Lees verder
19 januari 2024

Gemeenteraadsfracties roepen op tot onmiddellijke actie tegen huisvuilprobleem

Foto: SP
De gemeenteraadsfracties van SP, Algemeen Ouderen Verbond, ONS.Vlaardingen en Fractie Solleveld doen een dringende oproep aan het College van Burgemeester en Wethouders om onmiddellijk actie te ondernemen tegen de groeiende problemen rondom huisvuil in de gemeente. De aanleiding voor deze oproep is het toenemende aantal klachten van inwoners over huisvuil dat naast de afvalcontainers wordt achtergelaten, resulterend in overlast van ongedierte zoals ratten. Lees verder
18 januari 2024

Bewoners bieden kalender met afvalfoto's aan bij de gemeenteraad

Foto: SP

 

Een groep bezorgde inwoners van Vlaardingen heeft met een indrukwekkende reeks van 200 foto’s aangetoond dat de stad zucht onder het zwerfafval, een direct gevolg van het falende gemeentelijke afvalbeleid. De groep bezorgde bewoners brengt dit probleem onder de aandacht met een krachtige boodschap: het pasjessysteem moet worden afgeschaft en er moet meer toezicht en beter beheer komen.

Lees verder
6 januari 2024

200 foto’s tonen aan: afvalbeleid Vlaardingen is een puinhoop

Lees verder
14 december 2023

Tijd voor actie om huisjesmelkers aan te pakken.

De SP roept op tot een onvervaarde aanpak van de uitbuiting door huisjesmelkers en uitzendbureaus van arbeidsmigranten in de VOP wijk in Vlaardingen. Dit volgt na de succesvolle controle operatie door de gemeente op 17 november tegen spook- en overbewoning. De actie werd ingezet na herhaalde meldingen van de bewoners, met volledige steun van de SP.

Lees verder
13 november 2023

SP en VVD slaan handen ineen: Voorrang voor Vlaardingse woningzoekenden

In een gezamenlijk voorstel hebben de SP en VVD ervoor gezorgd dat Vlaardingse woningzoekenden vanaf nu voorrang krijgen bij de toewijzing van sociale huurwoningen in de gemeente Vlaardingen. Deze beslissing is noodzakelijk vanwege het schrijnende tekort aan betaalbare huurwoningen in de regio, terwijl er in Vlaardingen bovengemiddeld veel sociale huurwoningen zijn. Andere gemeenten verwijzen hun startende bewoners vaak door naar Vlaardingen, zonder zelf voldoende betaalbare woningen te bouwen.

Lees verder

Pagina's