h

Economie

Om mensen in staat te stellen in hun eigen onderhoud te voorzien is werkgelegenheid nodig. De gemeente heeft een verantwoordelijkheid in het creƫren van de juiste omstandigheden die het voor ondernemers aantrekkelijk maken om zich in Vlaardingen te vestigen. De ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid moet niet leiden tot leegstand elders. We moeten niet bouwen voor de leegstand, maar bouwen tegen werkloosheid.

Werkgelegenheid moet aansluiten bij het opleidingsniveau van onze inwoners. Jongeren moeten goed worden opgeleid en voortijdige schooluitval wordt bestreden. Voor zowel laag- als hooggeschoolde Vlaardingers moet er werk zijn en het onderwijsaanbod moet aansluiten op de arbeidsmarkt.

Onze voorstellen

  • De gemeente en bedrijven kunnen elkaar onderling helpen door vraag en aanbod beter bij elkaar onder de aandacht brengen. Goede ondernemersnetwerken zijn daarom van groot belang, de gemeente hoort daarin een actieve rol te spelen. Lokale ondernemers moeten kunnen participeren in de economische beleidsvorming van de stad.
  • Geen nieuwe kantoren bouwen wanneer daaraan al een overschot is.
  • Geen nieuwe bedrijventerreinen terwijl er op de bestaande nog veel leegstand is.
  • Om de kleine ondernemer te beschermen zijn en blijven wij voorstander van maximaal 12 koopzondagen per jaar. Een uitzondering wordt gemaakt voor bouwmarkten en tuincentra.
  • Ter ondersteuning van ondernemers hanteert de gemeente een betalingstermijn van maximaal 30 dagen.
  • De gemeente draagt er in regionaal verband aan bij dat het overschot aan onbebouwde kantoorlocaties en/of bedrijventerreinen wordt teruggebracht.
  • Detailhandelslocaties aan de randen van de gemeente beperken we om de leegstand van winkels in het stadscentrum te verminderen. Zo zijn wij tegen grootschalige detailhandel op Vijfsluizen en Groot Vettenoord.

U bent hier