h

Een bereikbare stad

In het verkeer moeten belangen van de diverse verkeersdeelnemers, andere belanghebbenden, natuur en milieu goed worden afgewogen. De Westhavenkade wordt alleen van autoverkeer afgesloten wanneer er veel horecabezoekers zijn, het parkeerbeleid moet als doel hebben de schaarste te verdelen en het aantal verkeersopstoppingen gaan we met een aantal eenvoudige ingrepen beperken.

Onze voorstellen

  • We blijven tegen de aanleg van de Blankenburgtunnel, en tegen de aanleg van af- en opritten naar deze tunnel. Deze plannen van het kabinet (PvdA en VVD) brengen het gebied en de natuur onnoemelijke schade toe en de beoogde betere ontsluiting van de beide Maasvlaktes wordt slechts gebrekkig verbeterd. Wij zijn daarom een voorstander van de Oranjetunnel.
  • De Westhavenkade wordt in overleg met de aanwezige (horeca)ondernemers alleen voor autoverkeer afgesloten op de momenten dat veel bezoek wordt verwacht, zoals bij stralend mooi weer, in de weekenden en tijdens festiviteiten. Op alle andere momenten gelden de verkeersregels van een woonerf.
  • Om de problemen rond parkeren en verkeersafwikkeling te beperken zetten wij in op meer gebruik van de fiets. De voorzieningen en de verkeersstructuur worden daarop aangepast.
  • Betaald parkeren moet een doel dienen en is alleen wenselijk wanneer bewoners geen steekhoudende bezwaren hebben en wanneer het kostendekkend kan worden gehandhaafd.
  • In en rond het centrum wordt op een aantal plaatsen het parkeren gratis door middel van een blauwe zone, zodat met een parkeerschijf gratis, maar voor beperkte duur, geparkeerd mag worden. Vergunninghouders zoals bewoners worden van deze tijdslimiet vrijgesteld. We beginnen rond kleine winkels voor snelle boodschappen zoals de avondwinkel, bij scholen en kinderopvanglocaties voor het kort halen en brengen van kinderen, rond de moskee aan de Oosthavenkade en op de bestaande gratis parkeerplaatsen in het centrum.
  • We onderzoeken de mogelijkheden voor een betere verkeersontsluiting voor vrachtverkeer tussen de A4 en de Rivierzone via de Vulcaanweg. Hierdoor ontlasten we de Marathonweg en worden grote investeringen zoals de aanpassing van de Marathonweg en ondertunneling van de spoorlijn overbodig.
  • Het oponthoud bij het Sluisplein is voor alle weggebruikers een doorn in het oog en daarom moet de doorstroming sterk worden verbeterd. Dit doen we door de huidige verkeerslichten uit te schakelen.
  • Voor overnachtende vrachtwagenchauffeurs wordt er bij de herontwikkeling van de Rivierzone een bewaakte parkeerplaats met sanitaire voorzieningen gecre­ëerd. De transportbedrijven moeten dit mede bekostigen.
  • Wij staan kritisch tegenover de vervanging van de Hoekselijn door een Lightrailverbinding. Dit omdat met deze plannen de directe treinverbinding met NS-station Rotterdam Centraal komt te vervallen. Dit maakt Vlaardingen vanuit de richting Utrecht slechter bereikbaar. Om te zorgen dat de verbinding met de trein richting Den Haag en Amsterdam goed blijft is het van belang dat station Schiedam Centrum haar Intercity-status behoudt.
  • Om meer winkelend publiek naar het centrum te trekken zullen we in overleg gaan met ondernemers en met de eigenaar van de parkeergarages  om het 1e uur gratis parkeren aan te bieden. Dit zorgt er ook voor dat bewoners meer parkeerruimte op straat tot hun beschikking krijgen. 

U bent hier