h

Inleiding

Een stad waar het plezierig wonen, werken en recreëren is

Vlaardingen is een stad waar het plezierig wonen, werken en recreëren is.  Dit waren de speerpunten waarop de huidige coalitie, waar de SP onderdeel van is, het beleid de afgelopen drie jaren heeft gebouwd. Toen we daaraan begonnen wisten we dat er fors bezuinigd moest worden. We waren niet in staat om voor Sinterklaas te spelen, maar we waren ook niet van plan om met de botte bijl van dit kabinet op te treden. Vanuit onze politieke ideologie hebben wij de lasten zo proberen te spreiden dat voorzieningen behouden konden blijven, er op juiste plekken geïnvesteerd werd, en de huishoudens met de laagste inkomens zoveel mogelijk werden ontzien. Vanuit dat oogpunt kijken wij met tevredenheid terug naar de deelname van de SP aan dit college.

De SP aan de knoppen

De afgelopen jaren hebben wij het SP-gedachtengoed duidelijk naar voren kunnen brengen. Voor het eerst in de geschiedenis zat de SP in het college van Vlaardingen en draaiden wij direct aan de knoppen. Daarmee hebben we kunnen aantonen dat het anders en socialer kan, en ondanks de crisis dat met een sluitende begroting gedaan. Mijn dank gaat daarom uit naar onze fractieleden Alke van Marsbergen, Ingrid Wijker en Frank Hoogervorst, de fractieondersteuners, het afdelingsbestuur en de vele overige vrijwilligers die dit – onbezoldigd – mogelijk hebben gemaakt. Uiteraard was dit ook niet mogelijk geweest zonder de goede samenwerking met de coalitiepartners.

En nu verder!

We zijn nog niet klaar! De SP wil de komende vier jaar stabiliteit en rust brengen in de financiële huishouding van de gemeente, we willen belangrijke voorzieningen behouden en dat vanuit solidariteit wordt omgekeken naar hen die het minder hebben door ziekte, handicap, werkloosheid of een zeer laag inkomen. In dit programma vindt u onze standpunten waarmee wij de verkiezingen en coalitieonderhandelingen tegemoet gaan.

Stem voor een sociale koers, stem SP!

Arnout Hoekstra,Lijsttrekker / wethouder SP Vlaardingen

U bent hier