h

Natuur, groen en recreatie

Natuur, groen en recreatie zijn onmisbaar. Naast alle drukte van werk en gezin is het goed rust en ontspanning te kunnen vinden in de directe nabijheid. Natuur is schaars in ons gebied, daarom moeten we daar zuinig op zijn. De door de bevolking zelf aangeplante Volksbossen 1 en 2 geven aan hoe belangrijk de bevolking groen en recreatie vindt en deze zullen samen met het ernaast gelegen gebied van de Rietputten door de gemeente beschermd worden tegen bedreigende plannen. Er zijn de afgelopen jaren omvangrijke investeringen gedaan om van de Broekpolder een veelzijdig en groen recreatiegebied te maken. De Broekpolder is nog niet af, maar gezien de beperktere financiële middelen is het begrijpelijk dat het ontwikkelen van nieuwe plannen voorlopig iets minder snel gaat. Het bestuurlijk experiment Federatie Broekpolder heeft haar meerwaarde ruimschoots bewezen.

Veel mensen, en met name jongeren, hebben nauwelijks nog idee hoe hun voedsel geproduceerd wordt. In meerdere gemeenten, waaronder Rotterdam en Vlaardingen, zijn initiatieven genomen om gronden die niet in gebruik zijn tijdelijk te gebruiken als stadslandbouwlocaties. In onze stad is een dergelijk mooi initiatief door bewoners genomen op het terrein achter de oude brandweerkazerne. Werken in een tuin is een goede ontspanning en zorgt voor de nodige lichaamsbeweging. Daarnaast is groente uit eigen tuin een gezonde aanvulling op het dagelijks menu.

Onze voorstellen

  • Wij denken aan een uitbreiding van de Stichting Federatie Broekpolder. Hierbij gaat onze voorkeur uit naar uitbreiding met een vereniging. Zij krijgen een nieuwe uitdaging op hun pad nu zij naast het ontwikkelen van nieuwe plannen ook steeds meer te maken krijgen met het beheer van de inmiddels gerealiseerde projecten en het beheer van het totale park. Van deze vereniging kunnen de Vlaardingse burgers lid worden en zo een bijdrage leveren aan het continue verbeteren van de Broekpolder. De federatie zal hierbij als toezichthouder blijven fungeren.
  • Er zijn door de crisis momenteel grote hoeveelheden braakliggende gronden beschikbaar die tijdelijk als stadslandbouwlocatie gebruikt kunnen worden. De gemeente zal geschikte locaties tijdelijk beschikbaar stellen voor initiatieven van bewoners en scholen om deze grond nuttig te gebruiken zolang deze braak ligt. De gemeente heeft hierbij een ondersteunende rol. Volkstuinverenigingen en medewerkers van het Duurzaamheidscentrum kunnen bij deze initiatieven betrokken worden om kennis en ervaring op de nieuwe ‘stadslandbouwers’ over te dragen. Dit kan ook een goede bijdrage leveren in het kader van een betere sociale samenhang in de wijk.

U bent hier