h

Sport

Gemeente, scholen, verenigingen en de buurt hebben de taak om de jeugd te laten sporten. Lang niet alle kinderen worden hiertoe vanuit thuis gestimuleerd. De basis ligt bij goede sportaccommodaties, maar is niet alleen daarvan afhankelijk.

Onze voorstellen

  • Er komt een uitgebreider sportstimuleringsbeleid waarbij organisaties de niet-actieven aan het sporten gaan brengen. De gemeente ondersteunt deze organisaties daarbij. Tevens richt dit beleid zich op gezonde voeding en gedrag. Wij zoeken daarvoor de samenwerking met Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG), Vlaardingen in Beweging, het Nationaal Sportfonds en het bedrijfsleven.
  • Momenteel zijn de meeste sportkantines eigendom van de gemeente. We gaan gefaseerd deze kantines in eigendom overdragen aan de verenigingen, die daarmee verantwoordelijk worden voor het onderhoud en beheer.
  • Door de beperkte financiële middelen gaan we de sporthal Westwijk en de gymzaal aan de Lijnbaan renoveren in plaats van vervangen.
  • Wij willen dat zwembad ‘De Kulk’ ondanks bezuinigingsnoodzaak voor de stad behouden blijft. Wij garanderen daarom dat er de komende jaren voldoende subsidie blijft om het zwembad open te houden.
  • Om noodzakelijk groot onderhoud van het zwembad mogelijk te maken krijgt De Kulk telkens een subsidiegarantie voor minimaal 4 jaar zodat men meerjaren afspraken en investeringen kan aangaan. Wij stellen het zwembad in staat haar negatieve vermogen af te bouwen.
  • Wij gaan er voor zorgen dat het blauwalgprobleem in de Krabbeplas wordt opgelost, zodat Vlaardingen op termijn weer beschikt over een buitenzwemvoorziening met een acceptabele zwemwaterkwaliteit. Dit gaan we doen door de plas te baggeren en van meer stroming en riet te voorzien.
  • Er komt in Vlaardingen een turnhal met een regionale functie die door turnverenigingen en het onderwijs gebruikt gaat worden. Om dit mogelijk te maken garandeert de gemeente de verhuur voor de komende 10 jaar.
  • De door de horeca afgedwongen beperkingen voor het schenken van alcohol in sportkantines wordt teruggedraaid. Cafés zien sportkantines als concurrentie en hebben daarom via de burgemeester weten af te dwingen dat sportverenigingen en andere vrijwilligersorganisaties (paracommerciële horeca) nog maar zeer beperkt mogen schenken. Hierdoor lopen deze verenigingen veel inkomsten mis terwijl de omzet bij de commerciële horeca niet evenredig toeneemt.

U bent hier