h

Veiligheid

Je moet je in Vlaardingen veilig kunnen voelen en het moet veilig zijn. Veiligheid en veiligheidsgevoel zijn twee verschillende dingen, maar allebei belangrijk. De zichtbare aanwezigheid van agenten, lichtblauwe brigade, sus-team en buurtpreventie draagt daar aan bij. Cameratoezicht kan het veiligheidsgevoel versterken, maar heeft ook nadelen.

De meest toegevoegde waarde aan een veilige buurt is een sterke sociale controle. Wanneer bewoners elkaar kennen kunnen ze beter inschatten wanneer iets niet is zoals het hoort. Bewoners die elkaar kennen zijn eerder bereid elkaar te helpen en te vertrouwen.

Door middel van bliksemsnelle communicatie (Burgernet/AmberAlert) en bewonersgroepen (Buurtpreventie) leveren bewoners zelf een belangrijke bijdrage in de opsporing, signalering en preventie. De wijkagent is een sleutelfiguur in de wijk. Hij is zichtbaar, bereikbaar, benaderbaar, bekend en neemt de bewoners serieus. Er zijn regelmatig wijkbijeenkomsten waar de politie voorlichting en toelichting geeft en luistert naar de signalen uit de buurt. Omdat de door het Rijk toegewezen politiecapaciteit beperkt is moeten we prioriteiten stellen en keuzes maken.

Onze voorstellen

  • Onze prioriteit ligt bij de opsporing en aanpak van misdrijven die de bewoner emotioneel, psychisch en fysiek raken, zoals inbraak en straatroof.
  • Het aantal woninginbraken is de afgelopen periode sterk toegenomen. We starten samen met de politie en woningcorporaties een speciale Taskforce die inzet op preventie en opsporing.
  • Woonoverlast als gevolg van sociale of psychische problemen is een aanslag op de leefbaarheid van de woonomgeving. Wij nemen het initiatief om te komen tot een regionaal team woonoverlast, waarin wordt samengewerkt tussen woningcorporaties, maatschappelijk werk, GGZ en politie.
  • We ondersteunen bewoners om de sociale samenhang van bewoners op straat- en buurtniveau te versterken. Door te investeren in sociale controle wordt de veiligheid vergroot.

U bent hier