h

2018 - 2022

De SP wordt op 21 maart 2018 met 10,7% van de stemmen de tweede partij van Vlaardingen. Daarmee verliest de SP één zetel en zakt van vijf naar vier zetels. Arnout Hoekstra, Kasper Vink, Ingrid Wijker en Marcel Kerkhof worden als raadslid geinstalleerd.

Op 6 juni wordt een nieuw college geïnstalleerd, bestaande uit ONS.Vlaardingen, SP, VVD, GroenLinks en CDA. Dit is een bijzonder college omdat er geen coalitie en geen coalitieakkoord aan ten grondslag ligt. Er wordt met alle 12 fracties een raadsbreed akkoord geschreven. Arnout Hoekstra wordt voor een derde termijn wethouder. Zijn portefeuille wordt deze periode: financiën, volkshuisvesting, grondzaken, vastgoed, ruimtelijke ordening en aanpak woonoverlast.

Door deze benoeming kwam de raadszetel van Arnout vrij, welke werd ingevuld door de terugkeer van Alke van Marsbergen. In het najaar van 2018 verhuisde fractievoorzitter Kasper Vink naar een andere gemeente, en droeg zijn zetel over aan Jasper van der Velde. Alke van Marsbergen werd door de fractie aangewezen als fractievoorzitter.

De nieuwe werkwijze met een raadsakkoord bleek geen succes. Als gevolg van een bestuurlijke crisis besloot de SP op 15 november 2018 uit het college te stappen. Op 15 februari lieten Marcel, Ingrid, Alke en Ingrid weten de SP te verlaten en de SP-zetels mee te nemen.

U bent hier