h

Vlaardingse jongeren op gezond gewicht (JOGG)

23 januari 2014

Vlaardingse jongeren op gezond gewicht (JOGG)

Te veel Vlaardingse kinderen zijn te dik. 1 op de 7 kinderen heeft overgewicht, en 1 op de 20 heeft zelfs obesitas. Als wethouder van jeugd en sport maak ik mij daar zorgen om. Om het aantal gevallen van jongeren met overgewicht terug te brengen heeft het college van B&W ingestemd met mijn voorstel om deel te nemen aan het landelijk project JOGG: Jongeren Op Gezond Gewicht.

JOGG is een beproefde aanpak om overgewicht onder jongeren aan te pakken. JOGG gaat uit van een publiek-private samenwerking van organisaties zoals scholen, sportclubs, huisartsen, buurtsupers en woningbouwverenigingen. Die samenwerking leidt tot betere sport-, beweeg- en speelfaciliteiten en voor meer aandacht voor voeding en beweging. Hiermee willen we zorgen dat gezond eten en drinken, dagelijks bewegen en sporten een vanzelfsprekendheid wordt.

Concreet betekent het collegebesluit dat wij als gemeente jaarlijks 30.000 euro beschikbaar stellen voor de loonkosten van de JOGG-regisseur en de fee om aan te haken aan de JOGG-aanpak. De verdere uitvoeringskosten dienen door maatschappelijke partners, waaronder het bedrijfsleven te worden opgebracht.

De regisseur zal bij Stichting Vlaardingen In Beweging in dienst komen. De JOGG-regisseur schrijft het plan van aanpak, is het aanspreekpunt voor o.m. de gemeente en de landelijke JOGG-organisatie, legt verbindingen, betrekt publieke en private partijen, zet een duurzame samenwerkingsstructuur op en treedt op als projectleider.

Na evaluatie en op basis van de behaalde resultaten kan na 3 jaar worden besloten of het project voort kan/moet gaan en of dat mogelijk is onder de vlag van preventieve jeugdzorg.

Meer informatie over JOGG is te vinden op www.jogg.nl

 

Reacties

Heeft de SP er nu in 2015 geen moeite mee dat jogg als landelijke sponsors Coca cola, Nestlé, Ferrero, Unilever e.d heeft. Als dat nu net de ongezonde dikmakers zijn. Klinkt als...
Was in 2013 al bekend en nu ook gemeld bij Zondag met Lubach.
Ben benieuwd naar de evaluatie...

U bent hier