h

Blog Arnout Hoekstra

19 maart 2024

351 asielzoekers

Vlaardingen moet in het kader van de Spreidingswet 351 asielzoekers opvangen. Dat is een relatief beperkt aantal, omdat dankzij een amendement van de SP in de Tweede Kamer gekeken wordt naar de sociaaleconomische status van de gemeente. Gemeenten met veel buurten met sociale problemen en lage inkomens worden dus ontzien ten opzichte van gemeenten met huishoudens met hoge inkomens.

Lees verder
23 januari 2014

Vlaardingse jongeren op gezond gewicht (JOGG)

Te veel Vlaardingse kinderen zijn te dik. 1 op de 7 kinderen heeft overgewicht, en 1 op de 20 heeft zelfs obesitas. Als wethouder van jeugd en sport maak ik mij daar zorgen om. Om het aantal gevallen van jongeren met overgewicht terug te brengen heeft het college van B&W ingestemd met mijn voorstel om deel te nemen aan het landelijk project JOGG: Jongeren Op Gezond Gewicht.

Lees verder
21 januari 2014

Bouw Sportpark West kan beginnen!

Het college heeft ingestemd met het bouw- en exploitatieplan van Stichting Sportpark West voor de bouw van een nieuwe voetbalaccommodatie aan de Marathonweg. Het Sportpark zal het thuishonk worden voor de Vlaardingse clubs DVO’32 en CION.

Lees verder
16 januari 2014

Onderzoek fusie HWC, Oranje Nassau en Spirit

Al enige tijd ben ik met korfbalverenigingen Oranje Nassau en Spirit en handbalvereniging HWC in gesprek. Deze drie relatief kleine verenigingen hebben hoge kosten omdat het verenigingen zijn die twee competities spelen: in de zomer buiten op het veld en in de winter binnen in de zaal. Met het stijgen van de huurlasten voor zowel sportvelden, sporthallen als sportkantines kwam het voortbestaan van deze verenigingen in gevaar. Ik heb hen daarom toegezegd om gezamenlijk naar een oplossing te zoeken zodat deze sporten kunnen blijven voortbestaan in onze stad.

Lees verder
15 januari 2014

Diagnostiek jeugdpsychiatrie geen taak voor gemeenteambtenaren

In dagblad Metro stond een tijd terug een column over gemeenteambtenaren die een zesdaagse cursus jeugdpsychiatrie krijgen om te kunnen beoordelen of jongeren wel of niet psychiatrische hulp nodig hebben. Iets wat vanzelfsprekend voorbehouden zou moeten zijn aan goed opgeleide deskundigen. Een raadslid vroeg mij of wij in Vlaardingen ook op deze manier diagnoses gaan stellen. Ik kan haar geruststellen: Nee, wij laten dat over aan deskundige en gekwalificeerde professionals zoals artsen en medisch specialisten.

Lees verder
18 december 2013

Zonder achterstand naar de basisschool

Door: Arnout Hoekstra. Om kinderen alle mogelijke kansen in het onderwijs te geven is het belangrijk dat ze zonder achterstanden aan groep 1 van de basisschool beginnen. Ouders, peuterspeelzalen, kinderopvang en scholen hebben daar in een bepalende rol. Als gemeente zien wij er op toe dat de kwaliteit van voor-en vroegschoolse educatie optimaal is en treden daar waar nodig regisserend en sturend op.

Lees verder
10 december 2013

Beheren, behouden en benutten van ons Vlaardings buitenerfgoed

Door: Arnout Hoekstra. Archeologie is een onderdeel van mijn portefeuille waar ik enorm veel energie van krijg. Ten eerste omdat Vlaardingen een geweldige geschiedenis heeft, en ten tweede omdat er nog geweldig veel mogelijkheden zijn om ONZE historie te benutten om onze stad en onze identiteit neer te zetten als die van een volk met karakter en een rijk verleden. De voetstappen van ons Vlaardingers gaan terug tot minstens 3.500 voor Christus. Wij hebben een verhaal te vertellen. Mijn collega Hans Versluijs (verantwoordelijk voor monumentenzorg) en ik hebben daarom onze uitgangspunten op papier gezet over hoe wij ons buitenerfgoed (gebouwd erfgoed, archeologie en historische landschappen) zouden moeten beheren, behouden en onder de aandacht moeten brengen.

Lees verder

U bent hier