h

Bouw Sportpark West kan beginnen!

21 januari 2014

Bouw Sportpark West kan beginnen!

Het college heeft ingestemd met het bouw- en exploitatieplan van Stichting Sportpark West voor de bouw van een nieuwe voetbalaccommodatie aan de Marathonweg. Het Sportpark zal het thuishonk worden voor de Vlaardingse clubs DVO’32 en CION.

Het college stemt daarmee in met het beschikbaar stellen van een bijdrage van
965.000 euro. De stichting is verantwoordelijk voor de bouw. Door eigen inzet zoals zelfwerkzaamheid door vrijwilligers nemen de clubs een investering ter waarde van 480.000 euro voor eigen rekening.

Het college nam het besluit naar aanleiding van een goed onderbouwd plan waarin de stichting aangeeft hoe zij de bouw en de exploitatie willen gaan uitvoeren. Dit plan heeft de gemeente vervolgens door een externe deskundige laten beoordelen op de haalbaarheid. De door de stichting aangeleverde cijfers geven weer dat de bouw en het beheer onder de gestelde voorwaarden mogelijk is.

Het is nu aan de stichting om een architect te selecteren die de plannen verder kan uitwerken om vervolgens de bestaande opstallen op het huidige DVO’32-terrein te slopen en het nieuwe complex te realiseren. Daarmee is een doorbraak bereikt na een jarenlange impasse over de toekomst van deze twee voetbalverenigingen.

De raadsmemo met een toelichting op het collegebesluit treft u hier (PDF):
SportparkWestRib

U bent hier