h

Onderzoek fusie HWC, Oranje Nassau en Spirit

16 januari 2014

Onderzoek fusie HWC, Oranje Nassau en Spirit

Al enige tijd ben ik met korfbalverenigingen Oranje Nassau en Spirit en handbalvereniging HWC in gesprek. Deze drie relatief kleine verenigingen hebben hoge kosten omdat het verenigingen zijn die twee competities spelen: in de zomer buiten op het veld en in de winter binnen in de zaal. Met het stijgen van de huurlasten voor zowel sportvelden, sporthallen als sportkantines kwam het voortbestaan van deze verenigingen in gevaar. Ik heb hen daarom toegezegd om gezamenlijk naar een oplossing te zoeken zodat deze sporten kunnen blijven voortbestaan in onze stad.

In onze diverse gesprekken kwam naar voren dat een fusie de toekomstbestendigheid van de verenigingen kan versterken. Een fusietraject is echter een traject van lange adem. De verenigingen moeten een voorstel voorbereiden waar de leden van de verenigingen zich in meerderheid in kunnen vinden. De tariefsverhoging zou echter (gefaseerd in drie jaar) al vanaf 1 januari 2014 in werking treden. Om de verenigingen een kans te geven heb ik met hen afgesproken dat de clubs een subsidie krijgen voor de voorbereiding van deze fusie zolang ze serieus met fusiegesprekken bezig zijn. Deze subsidie is noodzakelijk om de tariefsverhoging op te kunnen vangen tot dat de nieuwe vereniging een feit is. Mocht eind 2014 blijken dat een fusie haalbaar is dan zal het college ook in 2015 een subsidie beschikbaar stellen zodat de drie verenigingen de kans krijgen om uiterlijk eind 2015 te fuseren tot een nieuwe vereniging.

 

Maandagavond 13 januari 2013 spraken de verenigingen met hun leden over dit voornemen en vroegen hen om toestemming om een fusie te onderzoeken. Uitgangspunten hierbij zijn om te komen tot een nieuwe vereniging die gehuisvest wordt op de sportvelden aan de Claudius Civilislaan en in het huidige clubgebouw van HWC. De leden van alle drie de verenigingen hebben ingestemd en het onderzoek voor een fusie wordt door de reeds actieve stuurgroep opgestart.

 

Met deze belangrijke stap is een van de grootste knelpunten binnen het tarievenbeleid sportaccommodaties voorlopig weggenomen, en wordt er gewerkt aan een nieuwe weerbare en sterke sportvereniging in de Westwijk met lagere kosten, een breder kader, een gezamenlijk vrijwilligersbeleid en een belangrijke positie in de wijk.

 

U bent hier