h

351 asielzoekers

19 maart 2024

351 asielzoekers

Vlaardingen moet in het kader van de Spreidingswet 351 asielzoekers opvangen. Dat is een relatief beperkt aantal, omdat dankzij een amendement van de SP in de Tweede Kamer gekeken wordt naar de sociaaleconomische status van de gemeente. Gemeenten met veel buurten met sociale problemen en lage inkomens worden dus ontzien ten opzichte van gemeenten met huishoudens met hoge inkomens.

Ondanks dat wil een deel van de gemeenteraad nog verder afdingen, bij voorkeur naar nul. Zij zeggen: Geef onze 351 asielzoekers maar aan gemeenten in de regio. Dit omdat Vlaardingen een dorp heeft voor zo’n 1.000 ontheemde Oekraïners. Sommige Vlaardingse politici vinden dat Vlaardingen daarmee meer dan voldoende verantwoordelijkheid heeft genomen. Dit dorp is echter volledig betaald door het Rijk. Een drassig weiland is op kosten van het Rijk bouwrijp gemaakt, waardoor de gemeente nettowinst maakt op deze opvang, omdat ze de grond op korte termijn willen verkopen aan het Hoogheemraadschap. Ik sluit niet uit dat de grond door deze grondwerkzaamheden een stuk meer waard is geworden. Het dorp Mrija ligt buiten de bebouwde kom en wordt door een spoorweg afgesloten van de rest van de stad. Ik hoor nooit iemand met klachten over de mensen. Dus hoezo stellen dat wij al een enorme last op onze schouders hebben?

Ik begrijp dat de opvang van asielzoekers een hard gelag is voor woningzoekenden die niet of nauwelijks uitzicht hebben op een fatsoenlijke woning. De reden van deze wooncrisis is echter niet het VN Vluchtelingenverdrag. De reden van de wooncrisis is dat in de afgelopen decennia de volkshuisvesting om zeep is geholpen door politici die hun oren hebben laten hangen naar de belangen van de particuliere vastgoedbeleggers. Zij zijn het die garen spinnen bij schaarste die leidt tot waardevermeerdering en hogere huurprijzen. We kunnen samen met de woningcorporaties vandaag nog beginnen met de bouw van betaalbare huurwoningen in Vlaardingen. Maar dat wil Vlaardingen niet, de Vlaardingse woonvisie gaat vooral uit van meer dure koopwoningen.

Terug naar de asielzoekers: Dit zijn mensen die asiel aanvragen, maar waarvan het nog onduidelijk is of ze ook daadwerkelijk recht hebben op asiel. De instroom daarvan, in combinatie met bezuinigingen op opvang in de afgelopen jaren, maakt dat het COA dit niet aan kan, en mensen in Ter Apel buiten moeten slapen en voor overlast zorgen. Waarom moet de asielprocedure zo lang duren? Met meer capaciteit kan sneller worden beoordeeld of iemand recht heeft op asiel of niet. En wanneer dat niet het geval is kan deze persoon worden uitgezet. En waarom accepteren wij dat er veilige terugkeerlanden zijn die uitgeprocedeerde asielzoekers niet terugnemen? Ik baal hiervan omdat door deze verkeerde keuzes in Den Haag mensen in gemeenten zoals Vlaardingen tegenover elkaar komen te staan. Dat hardwerkende woningzoekenden en zij die vluchten voor oorlog en geweld tegen elkaar worden uitgespeeld. Dit speelt rechts-populistische partijen zoals Wilders, maar ook lokaal, in de kaart.

De oplossing zit niet in xenofobe retoriek. De oplossing zit in:

1. Erkennen dat rijke investeerders uit het rijke westen het Mondiale Zuiden leegroven en zorgen dat de overheid (via de EU en de OESO) afdwingt dat deze bedrijven eerlijke belastingen betalen, maatschappelijk verantwoord ondernemen, en dat uitbuiting van mens, dier en milieu mondiaal aan banden wordt gelegd. Producten die hier niet aan voldoen niet toelaten op onze Europese markt.

2. De asielprocedures versnellen zodat veel sneller duidelijk wordt wie op de vlucht is voor oorlog en geweld, en wie slechts om economische reden migreert (arbeidsmigratie).

3. Mensen die niet in aanmerking komen voor asiel, zo snel mogelijk terug te sturen naar het land van herkomst.

4. Economische sancties opleggen aan landen van herkomst die niet meewerken aan terugkeer, gericht op de economische elite van dat land.

5. De sociale volkshuisvesting weer terug in leven brengen zodat publieke woningcorporaties zonder winstoogmerk weer veel meer betaalbare woningen gaan bouwen voor onze woningzoekenden.

Arnout Hoekstra, fractievoorzitter SP Vlaardingen

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier