h

SP kandidaat-raadsleden op bezoek bij Stadsgehoorzaal

8 maart 2014

SP kandidaat-raadsleden op bezoek bij Stadsgehoorzaal

Op zaterdag 1 maart zijn we met de kandidaatsraadsleden van de SP op bezoek geweest in de Stadsgehoorzaal. In het kader van ‘kennismaken met Vlaardingen’ is het belangrijk voor aankomende raadsleden om te weten wat er speelt in hun stad bij organisaties en verenigingen.

We werden hartelijk ontvangen door Sandra Bruinsma, de directeur van de Stadsgehoorzaal en Jorienne Blom verantwoordelijk voor fondsenwerving en programmering. Tijdens dit anderhalf uur durend bezoek werden wij uitgebreid geïnformeerd over het reilen en zeilen binnen dit mooie theater.

Er is uitvoerig gesproken over de positieve ontwikkelingen in 2013. In het kader van de missie ‘De stadsgehoorzaal is de plek van herkenning en herinnering waar mensen, cultuur en ondernemen samenkomen’ is er een duidelijke groei gesignaleerd in activiteiten en bezoekersaantal.Zo is de groei van het publiek toegenomen met 20%, is het theater nu 6 dagen per week open in plaats van 4 en zijn er iedere week 150 amateurskunstenaars van 4 amateurverenigingen die wekelijks repeteren. Tevens zijn er flexwerkplekken gevormd voor een community van nu ruim 100 ondernemers.

Er is in samenwerking met de Spring Foundation en de artiesten voor de mensen met een laag inkomen die normaal niet naar een theater kunnen een regeling in het leven geroepen dat plaatsen die 4 uur voor aanvang niet verkocht zijn beschikbaar worden gesteld aan deze groep mensen.

Aan het eind van dit interessante bezoek was men natuurlijk nog wel heel nieuwsgierig naar het standpunt van de SP inzake behoud van de Stadsgehoorzaal. Daarbij gaf mevr. Bruinsma aan dat met name de vastgoedkant ( lees huur) haar nog  de nodige financiële zorgen baart. Ons inziens zijn dit terechte zorgen waar we op dit moment nog geen structurele oplossing voor hebben. Wel vinden we dat er gezocht moet worden naar een oplossing met het nieuw te vormen college, Gemeente Vlaardingen en de directie van de Stadsgehoorzaal omdat sluiting van dit prachtige theater in Vlaardingen vooralsnog geen optie is.

U bent hier