h

Integriteit

1 oktober 2017

Integriteit

Een raadslid maar sowieso iemand in publieke functie moet integer zijn.Maar wat is integriteit en hoe bepaal je nu of je zelf er altijd wel naar handelt.   Wikipedia zegt het volgende erover;

Integriteit is de persoonlijke eigenschap, karaktereigenschap, van een individu die inhoudt dat de betrokkene eerlijk en oprecht is en niet omkoopbaar. De persoon beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid, zegt wat hij doet, en doet wat hij zegt, heeft geen verborgen agenda en veinst geen emoties.

Daarnaast leggen we als raadsleden een gelofte af om nog eens aan te geven hoe om te gaan met integriteit.

‘Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.  Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.  Ik beloof etc etc…

De reden dat ik dit schrijf is onze brief aan de burgemeester inzake het handelen van ONS-Vlaardingen bij de behandeling van de verordening speelautomatenhal in Vlaardingen. De brief gaat over de relatie van deze partij met een ondernemer die graag een speelautomatenhal wil exploiteren in Vlaardingen.  De relatie strekt zich zover uit dat deze ondernemer ONS-Vlaardingen sponsort bij allerlei activiteiten.

Feit is dat ONS-Vlaardingen inmiddels zelf toegeeft gesponsord te worden en daar helemaal geen problemen mee lijkt te hebben.  Naar onze mening is  het moreel verwerpelijk dat je op welke wijze dan ook gelden ontvangt van derden en daarmee een sfeer van belangenverstrengeling creëert.

Het is onze taak en zaak dat we altijd doordrongen moeten blijven van het gegeven dat we dit ambt niet vervullen om er zelf beter van te worden.Het kan en mag nooit de bedoeling zijn dat we onze stem laten horen omdat we daarvoor betaald worden door wie dan ook.  Elke zweem van schending van integriteit moet dan ook uitgebannen worden.

Kasper Vink

Raadslid SP-Vlaardingen

U bent hier