h

SP-buurtteam Kruidenbuurt

De kruidenbuurt is een fijne buurt!

 

Foto: SP
Bewonersavond Buurtteam Kruidenbuurt

Begin 2016 heeft buurtteam Kruidenbuurt een buurtonderzoek gehouden. Wij hebben met bewoners gesproken, een buurtenquete gehouden en diverse rondes door de buurt gemaakt. De conclusie is dat de Kruidenbuurt een hele prettige buurt is om in te wonen. Vooral de kwaliteit van de woningen, bereikbaarheid en veiligheid scoren goed.

Er zijn echter ook punten die beter kunnen. Sommige bewoners zetten hun grofvuil naast de container, er ligt vaak vuil op straat er wordt hard gereden en verkeerd geparkeerd bij de scholen, er zijn weinig buurtactiviteiten en in de Adenauerlaan is de bestrating verzakt. (De uitkomsten van de enquete kunt u hier downloaden.)

Op 8 juni 2016 zijn de conclusies tijdens een bewonersavond besproken. Buurtbewoners gaan aan de slag om de verbeterpunten om te zetten in concrete initiatieven.


De Kruidenbuurt

De Kruidenbuurt is een buurt in Vlaardingen Holy (noord) en is vanaf 1984  gebouwd. De buurt bestaat uit zowel huur- (69%) als koopwoningen (31%). Er wonen zo'n 1.685 bewoners verdeeld over 770 huishoudens. In deze buurt zijn twee scholen: De Singel (openbaar) en Het Anker (protestants).

Buurtteam
Het buurtteam bestaat uit buurtbewoners en SP-leden die zich inzetten voor hun buurt, wijk en stad. Ook meedoen? Sluit je aan!

U bent hier