h

Bewoners Kruidenbuurt tevreden over buurt

14 juni 2016

Bewoners Kruidenbuurt tevreden over buurt

“De Kruidenbuurt is een geweldige buurt om te wonen”. Dat is de conclusie van de bewonersavond die afgelopen woensdag door buurtteam Kruidenbuurt werd georganiseerd. Bewoners spraken met medewerkers van de gemeente en de woningcorporatie over wat goed gaat en wat beter kan. Ook wijkwethouder Arnout Hoekstra was aanwezig: “De Kruidenbuurt is een geweldige buurt, maar er zijn ook punten van ergernis. Samen maken wij dat bespreekbaar en maken wij er werk van”.

 

De buurtavond was georganiseerd naar aanleiding van een buurt enquête. Uit de enquête blijkt dat Kruidenbuurtbewoners buitengewoon tevreden zijn. 80% van de geënquêteerden zou de buurt zeker aanbevelen bij woningzoekende vrienden en familie. De kwaliteit van de (huur)woningen, bereikbaarheid en veiligheid scoren bijzonder goed.

 

Wel is er regelmatig ergernis over bewoners die grofvuil naast de container zetten, zwerfvuil in de perken en verzakkingen in de Adenauerlaan. Als belangrijkste verbeterpunt kwam de verkeerssituatie rond de scholen naar voren. Ouders die kinderen met de auto naar school brengen en weer ophalen rijden vaak erg hard en parkeren vaak op plekken waar dat niet mag. Door het ontbreken van een buurtvereniging of buurthuis zijn er weinig buurtactiviteiten, waardoor er weinig onderlinge contacten zijn.

 

Op de bewonersavond is afgesproken dat de bewoners als buurtteam de aandachtspunten verder uitwerken tot concrete initiatieven. Deze initiatieven worden op een vervolgavond ná de zomervakantie met de buurt besproken.

 

Meer informatie: https://vlaardingen.sp.nl/kruidenbuurt

Reactie toevoegen

U bent hier