h

Indische Buurt

24 april 2010

Bewoners bezorgd over schoolgebouw Surinamesingel

Bewoners uit de Indische Buurt zijn bezorgd over de mogelijke gevolgen van de bouw van een tijdelijk schoolgebouw aan de Surinamesingel. Met name het effect van de school op de verkeerssituatie is een grote zorg, gezien de buurt nu al slecht ontsloten is. SP-raadslid Ingrid Wijker heeft daarom vragen gesteld aan het college: “Bewoners hebben in de krant kunnen lezen dat er een bouwvergunning is aangevraagd, maar weten net als de raad verder van niets. Wij willen duidelijkheid voor de omwonenden.”

Lees verder
21 mei 2009

Asbest Insulindesingel wordt gesaneerd

Op 24 april vroeg de SP opheldering bij het gemeentebestuur over de ontdekking van asbesthoudendmateriaal in de speeltuin aan de Insulindesingel. Fractievoorzitter Arnout Hoekstra stelde die dag vragen aan het college van burgemeester en wethouders nadat zijn partij veel ongeruste telefoontjes ontving uit de Indische Buurt. De gemeente heeft in een schriftelijke reactie toegezegd de bodem te gaan saneren.

Lees verder
6 maart 2006

Vragen over grondverkoop in Indische Buurt

Een gemeentelijk beleid waardoor de woningnood aan betaalbare huurwoningen de afgelopen jaren onder het huidige college is opgelopen tot wachttijden van 4 is een pijnlijke zaak. De SP vindt grondbezit altijd van belang voor gemeenten om het woningbouwbeleid te kunnen sturen.

Lees verder
10 december 2005

SP op bezoek bij buurtvereniging Indische Buurt

De SP was zaterdag 10 december, op uitnodiging van de Buurtvereniging, op bezoek in de Indische Buurt. Naast onze raadsleden Ingrid Wijker en Hugo Paalvast was ook bestuurslid Remi Poppe gekomen. Ingrid Wijker wees onder andere op de SP motie (voorstel) om de gemeente op zijn plicht tot toezicht op onderhoud te wijzen.

Lees verder

U bent hier