h

SP op bezoek bij buurtvereniging Indische Buurt

10 december 2005

SP op bezoek bij buurtvereniging Indische Buurt

De SP was zaterdag 10 december, op uitnodiging van de Buurtvereniging, op bezoek in de Indische Buurt. Naast onze raadsleden Ingrid Wijker en Hugo Paalvast was ook bestuurslid Remi Poppe gekomen. Ingrid Wijker wees onder andere op de SP motie (voorstel) om de gemeente op zijn plicht tot toezicht op onderhoud te wijzen.

Florislaan

De woningen aan de Floreslaan zijn namelijk ongelooflijk schandelijk verwaarloosd en aan renovatie in plaats van sloop toe. De gemeente zou al met een procedure gestart zijn om Waterweg Wonen op zijn onderhoudsplicht te wijzen, riepen de andere raadsleden tijdens het gesprek met de Buurtvereniging. Daarom zou de SP motie, die het college daartoe opriep, niet gesteund hoeven te worden, zeiden de andere aanwezige raadsleden. Merkwaardig argument, is zelfs steun voor het college beleid van de SP dan niet meer welkom? Maar we moeten nog afwachten wat daarvan in de praktijk terecht komt.

Of zou het afwijzen van ons concrete voorstel om de onderhoudsplicht van gemeentewegen op te leggen komen omdat in die motie ook stond dat; de woningnood ook in onze regio structurele vormen heeft aangenomen, met name onder de jonge starters op de woningmarkt, en dat het aantal lagere inkomens dat is aangewezen op betaalbare huurwoningen toeneemt". Dat willen ze nog steeds niet erkennen, vandaar dat de raadsmeerderheid tegenstemde. Alleen VV2000 en merkwaardig alleen de fractievoorzitter van Groenlinks stemden voor deze motie (zie ook Sloopplannen Florislaan).

Remi Poppe heeft aangeboden om altijd behulpzaam te zijn als het gaat om het tegen gaan van de kennelijke sloopplannen van de Florislaan. Hij sprak ook nog kort over de nieuwe woningnood door sloop van betaalbare huurwoningen en legde een relatie met de Babberspolder. Zelfde verhaal. Waterweg Wonen wil gewoon zijn plannen blijven doordrukken.

Voor de ramen van veel woningen aan de Florislaan is het tomaat affiche "Wij wonen hier naar onze zin. Slopen? Bezopen!" opgehangen. Mooi gezicht.

U bent hier