h

Onderwijs

7 juli 2023

Voorstel voor derde kunstgrasveld VFC door gemeenteraad verworpen

Tijdens de raadsvergadering van 5 en 6 juli 2023, waarin de Voorjaarsnota 2023 werd besproken, is het voorstel van SP, Beter voor Vlaardingen en PvdA voor de aanleg van een derde kunstgrasveld voor voetbalvereniging VFC helaas niet aangenomen.

Lees verder
6 december 2022

Schoolontbijt voor Vlaardingse kinderen een feit!

Vlaardingse scholen kunnen vanaf nu met hulp van de gemeente ontbijt op school organiseren. De SP is hier erg blij mee. SP-raadslid Ada van Beveren: "Wij willen dat alle kinderen in Vlaardingen gelijke kansen hebben. Het aantal kinderen dat zonder ontbijt naar school komt groeit met de dag. Wij vinden het belangrijk dat kinderen goed ontbijten." Uit onderzoek blijkt dat kinderen die dagelijks gezond ontbijten fitter zijn, een gezonder gewicht hebben, zich beter kunnen concentreren en beter leren. Kinderen die in armoede opgroeien staan hierdoor meteen met één nul achter. Het is nu crisis en kinderen hebben honger. En er komen steeds meer gezinnen bij die door de hoge lasten amper geld hebben om boodschappen te kunnen doen.

Lees verder
21 december 2016

Klimaatinstallatie het Visnet eindelijk vervangen

Foto: SP

Dinsdagavond heeft de gemeenteraad van Vlaardingen ingestemd met aanpassingen van de schoolgebouwen op de Stationsstraat en Plein Emous. Het gaat hier om aanpassingen aan het binnenklimaat en het energiegebruik van deze scholen. Vooral de aanpassingen aan het gebouw van het Visnet op de Stationstraat is de SP fractie zeer blij mee.

Lees verder
7 juli 2016

SP: “binnenklimaat scholen moet beter”

Foto: SP

Donderdag 30 juni heeft de SP fractie tijdens het debat over het integraal huisvestingsplan een voorstel (motie) ingediend om het college met een plan van aanpak te laten komen voor verbetering van het binnenklimaat op het Vlaardingse Primaire en Voortgezet onderwijsDit zodat het plan eind oktober betrokken kan worden bij de meerjarenbegroting 2017 – 2020. Deze motie is door de volledige raad op donderdag 30 juni ondersteund.

Lees verder
19 februari 2014

Onderzoek naar risico's en effecten school Vijfsluizen

Het college van B&W vindt het plan van een grote onderwijsorganisatie om vijf Vlaardingse schoolgebouwen te vervangen door nieuwbouw op kantoorlocatie Vijfsluizen niet voldragen genoeg om een standpunt in te kunnen nemen. Het college geeft in beantwoording van vragen van de raad aan dat nader onderzoek naar de financiële risico’s en onderwijskundige effecten nodig is.

Lees verder
29 januari 2014

SP tegen megaschool op Vijfsluizen

De Lentiz Onderwijsgroep is met projectontwikkelaar OVG Real Estate in gesprek om een megaschool te bouwen op kantoorlocatie Vijfsluizen, zo bleek tijdens een openbare informatieavond met de gemeenteraad. De school komt in plaats van vijf bestaande Vlaardingse scholen en moet daarmee onderdak bieden aan ruim 2.800 leerlingen. De SP heeft ernstige bezwaren tegen de komst van een dergelijke onderwijsfabriek op een kantoorlocatie en pleit voor behoud van kleinschalig onderwijs op wijkniveau.

Lees verder
2 juli 2013

SP pleit voor behoud educatieve functie stadsarchief

Jaarlijks bezoeken basisscholen het stadsarchief zodat leerling in aanraking kunnen komen met het historisch erfgoed van de gemeente. Zo zien zij oude aktes, zegels, foto’s en leren zij schrijven met een echte ganzenveer. Deze schoolbezoeken worden mogelijk gemaakt door een groot aantal vrijwilligers die worden aangestuurd door een parttime-medewerker. Het college is voornemens deze medewerker weg te bezuinigen. Hiermee dreigen de educatieve activiteiten te sneuvelen.

Lees verder
15 juni 2012

Raadsbrede steun voor nieuwe Onderwijsvisie

SP-onderwijswethouder Arnout Hoekstra ontving donderdagavond raadsbreed complimenten voor de nieuwe Vlaardingse onderwijsvisie “Alle kinderen zijn kansrijke kinderen”. De gemeenteraad stemde vervolgens unaniem in met deze breed gedragen nota. Het document is samen de in Vlaardingen aanwezige onderwijsinstellingen opgesteld. Het accent in de visie ligt op talentontwikkeling. De visie, voor alle ruim 17.000 kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar in Vlaardingen, is het resultaat van een samenwerking tussen de voorschoolse voorzieningen, het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het MBO en de gemeente Vlaardingen. De visie beschrijft de gezamenlijke ambitie van deze partijen om voor kinderen en jongeren optimale kansen te creëren. Hierdoor kan elke leerling zich ontplooien en ontwikkelen naar zijn of haar talenten en een zo’n hoog mogelijk opleidingsniveau behalen. De onderwijsvisie is te lezen (PDF) via http://vlaardingen.notudoc.nl/...

Lees verder
22 mei 2012

Nieuwe Vlaardingse onderwijsvisie

SP-wethouder Hoekstra heeft vandaag de nieuwe Vlaardingse onderwijsvisie gepresenteerd. Deze visie voor alle ruim 17.000 kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar in Vlaardingen, is het resultaat van een samenwerking tussen de voorschoolse voorzieningen, het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het MBO en de gemeente Vlaardingen.

Lees verder
27 januari 2012

Grote verbeteringsslag binnenklimaat scholen

Arnout HoekstraIn 2009 vroeg toenmalig SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra aandacht voor het binnenklimaat in schoolgebouwen. (zie bericht 21/04/09 en 25/06/09). Onvoldoende frisse lucht zorgt voor concentratieproblemen en gezondheidsklachten, en slechte ventilatie en isolatie zorgt tevens voor onnodig hoge energiekosten en CO2-uitstoot. Hoekstra - inmiddels wethouder - kon deze week met trots melden dat er de afgelopen periode in Vlaardingen voor bijna een miljoen euro aan binnenklimaatverbeterende maatregelen in onderwijsgebouwen is geinvesteerd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier