h

Raadsbrede steun voor nieuwe Onderwijsvisie

15 juni 2012

Raadsbrede steun voor nieuwe Onderwijsvisie

SP-onderwijswethouder Arnout Hoekstra ontving donderdagavond raadsbreed complimenten voor de nieuwe Vlaardingse onderwijsvisie “Alle kinderen zijn kansrijke kinderen”. De gemeenteraad stemde vervolgens unaniem in met deze breed gedragen nota. Het document is samen de in Vlaardingen aanwezige onderwijsinstellingen opgesteld. Het accent in de visie ligt op talentontwikkeling. De visie, voor alle ruim 17.000 kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar in Vlaardingen, is het resultaat van een samenwerking tussen de voorschoolse voorzieningen, het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het MBO en de gemeente Vlaardingen. De visie beschrijft de gezamenlijke ambitie van deze partijen om voor kinderen en jongeren optimale kansen te creëren. Hierdoor kan elke leerling zich ontplooien en ontwikkelen naar zijn of haar talenten en een zo’n hoog mogelijk opleidingsniveau behalen. De onderwijsvisie is te lezen (PDF) via http://vlaardingen.notudoc.nl/...

U bent hier