h

Onderwijs

14 april 2010

SP-jongeren in actie voor behoud studiefinanciering

Stufi moet blijven!

De jongeren van ROOD, jong in de SP maken bezwaar tegen de plannen om de studiefinanciering af te schaffen. Woensdag 21 april bezoeken zij de MBO-opleiding van het Albeda College aan de Buys Ballotlaan. ROOD-jongere Wendy Geelhoed: ‘Als de regering een einde maakt aan de studiefinanciering wordt de drempel om te gaan studeren te hoog.’

Lees verder
7 februari 2010

ROOD start handtekeningenactie tegen afbraak hoger onderwijs

De hele week zijn er acties gevoerd tegen de afbraak van het hoger onderwijs, deze acties vonden plaats in Amsterdam, Utrecht, Nijmegen, Wageningen, Delft en Rotterdam. De ROOD afdelingen in heel het land gaan handtekeningen ophalen tegen de bezuinigingen in het hoger onderwijs.

Lees verder
30 september 2009

Vlaardingse MBO’ers tekenen voor OV-kaart

ROOD Vlaardingen heeft afgelopen vrijdag handtekeningen opgehaald op het Albeda College aan de Buys Ballotlaan. De ROOD-jongeren zijn van mening dat ook MBO-leerlingen van 16 en 17, net als hun leeftijdgenoten op het HBO, moeten kunnen beschikken over een OV-kaart. Wendy Geelhoed: “We werden door de scholieren op het schoolplein enthousiast onthaald, iedereen wilde gelijk tekenen!”

Lees verder
25 juni 2009

SP wil frisse lucht in Vlaardingse klaslokalen

Uit onderzoek van de GGD blijkt dat in 80% van de klaslokalen de hygiënische grenswaarden van het binnenmilieu wordt overschreden. Het kooldioxidegehalte is in die gevallen hoger dan 1000ppm en kan leiden tot concentratieproblemen, geïrriteerde ogen en klachten aan de luchtwegen. De oorzaak van een slecht binnenklimaat is het onvoldoende ventileren van gesloten ruimten. GGD-onderzoek in ondermeer Krimpen aan den IJssel bewijst dat hoogwaardige mechanische ventilatietechnieken de luchtkwaliteit merkbaar verbeterd kan worden. De SP zal komende week het voorstel doen om ook het binnenmilieu van de Vlaardingse scholen te optimaliseren.

Lees verder
21 april 2009

Binnenklimaat basisschool Het Spectrum al jaren ondermaats

CBS Het Spectrum

Het binnenklimaat van de christelijke basisschool Het Spectrum aan de Boslaan is al jaren niet in orde. Dat concludeert SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra naar aanleiding van een onderzoek van de GGD. “In 2006 deed de GGD onderzoek naar het binnenklimaat van Het Spectrum en schreef een vernietigend rapport. Nu bijna drie jaar later zijn de meeste aanbevelingen nog steeds niet opgevolgd en is het klimaat nog steeds ondermaats.” Aldus Hoekstra.

Lees verder
8 december 2007

Integreren in Vlaardingen: Samen of apart?

Dat de integratie van veel allochtonen in Nederland mislukt is mag duidelijk zijn. Falend beleid van opeenvolgende regeringen hebben er toe gezorgd dat een grote bevolkingsgroep slecht in de Nederlandse samenleving is geïntegreerd. Dit is geen zonde, en wijzen naar de schuldigen lost ook niets op. Het is wel verstandig om te kijken hoe we op lokaal niveau in de gemeente omgaan met integratie, en wat we hieraan kunnen verbeteren.

Lees verder
14 mei 2007

Schriftelijke vragen over buitenschoolse opvang

Scholen kunnen hun wettelijke verplichting niet nakomen, wat er in resulteert dat veel kinderen in het nieuwe schooljaar nog geen gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang. De basisscholen zijn vanaf 1 augustus verplicht voor-en naschoolse opvang te organiseren. Landelijk zal naar schatting 95% de kinderopvang uit besteden aan kinderopvang organisaties. Deze organisaties hebben echter te weinig personeel en ruimte om in te spelen op de groeiende vraag. De SP heeft schriftelijke vragen gesteld over de omvang van de problematiek in Vlaardingen, en doet het voorstel om mobiele units in te zetten.

Lees verder
21 december 2005

Vervolgvragen binnenklimaat scholen

De SP fractie acht het goed dat u de schoolbesturen hebt verzocht om de stand van zaken voor wat betreft het binnenklimaat in leslokalen te inventariseren. Toch vinden wij uw antwoorden te afhoudend. Uw antwoord op onze vraag 3 geeft aan dat u op zijn minst een gemiddeld overzicht dient te hebben over de verhouding leerlingen en klaslokalen, uit eigen waarneming kunnen wij stellen dat er soms op scholen wel 34 kinderen per les in een lokaal verblijven.Wij vragen ons daarom af waarom u op vraag 3 dit antwoord heeft gegeven..De strekking van onze vraag was echt voldoende duidelijk lijkt ons. Daarom hebben wij toch twee vervolgvragen.

Lees verder
27 november 2005

Schriftelijke vragen binnenklimaat scholen

De SP is onlangs onaangenaam verrast over de gegevens uit het onderzoek van TV programma Radar en de bevindingen van binnenmilieudeskundige Atze Boerma, s. Acht van de tien scholen zouden een belabberd binnenklimaat hebben. Dit zou kunnen leiden tot gezondheidsklachten onder de leerlingen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier