h

Grote verbeteringsslag binnenklimaat scholen

27 januari 2012

Grote verbeteringsslag binnenklimaat scholen

Arnout HoekstraIn 2009 vroeg toenmalig SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra aandacht voor het binnenklimaat in schoolgebouwen. (zie bericht 21/04/09 en 25/06/09). Onvoldoende frisse lucht zorgt voor concentratieproblemen en gezondheidsklachten, en slechte ventilatie en isolatie zorgt tevens voor onnodig hoge energiekosten en CO2-uitstoot. Hoekstra - inmiddels wethouder - kon deze week met trots melden dat er de afgelopen periode in Vlaardingen voor bijna een miljoen euro aan binnenklimaatverbeterende maatregelen in onderwijsgebouwen is geinvesteerd.

In 2010 en 2011 hebben scholen een enorme verbeteringsslag gemaakt in het binnenklimaat van de schoolgebouwen. Gebruikmakend van een rijkssubsidie en bijdrage van de gemeente, werden schoolgebouwen energiezuiniger en beter geventileerd. Een goed leerklimaat bestaat niet alleen uit een veilige omgeving, goede begeleiding en uitdagende leerstof. Ook het binnenklimaat van schoolgebouwen is van belang voor een goede concentratie van de leerlingen en voor hun gezondheid.

Uit TNO-onderzoek bleek enkele jaren geleden dat op veel scholen de ventilatie niet voldoende was. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap steunde gemeente en scholen met een subsidie om het binnenklimaat te verbeteren. In Vlaardingen heeft dit geleid tot 16 schoolgebouwen waar diverse maatregelen zijn getroffen. Wethouder Arnout Hoekstra vertelt: “We hebben 1100m2 dubbelglas geplaatst, 1.452m2 daken geïsoleerd, voor 775,7 KW aan hoogrendementketels geplaatst, 242 radiatorkranen, 40 warmteterugwinningsinstallaties (WTW) en 38 CO2-indicators geplaatst, 873m2 aan buitenzonwering aangebracht, 334 TL-armaturen geplaatst en 134 dimregelingen laten installeren.

Al met al een investering van ruim 9,5 ton door de schoolbesturen, waarvan bijna 4,5 ton gesubsidieerd door het Rijk en bijna 3 ton door de gemeente. “Dit is enorme besparing in verbruik van fossiele brandstoffen en reductie van CO2-uitstoot. En, niet minder belangrijk, een aanzienlijke investering in de gezondheid en ontwikkelingskansen van de Vlaardingse jeugd!”, aldus wethouder Arnout Hoekstra.

U bent hier