h

SP wil frisse lucht in Vlaardingse klaslokalen

25 juni 2009

SP wil frisse lucht in Vlaardingse klaslokalen

Uit onderzoek van de GGD blijkt dat in 80% van de klaslokalen de hygiënische grenswaarden van het binnenmilieu wordt overschreden. Het kooldioxidegehalte is in die gevallen hoger dan 1000ppm en kan leiden tot concentratieproblemen, geïrriteerde ogen en klachten aan de luchtwegen. De oorzaak van een slecht binnenklimaat is het onvoldoende ventileren van gesloten ruimten. GGD-onderzoek in ondermeer Krimpen aan den IJssel bewijst dat hoogwaardige mechanische ventilatietechnieken de luchtkwaliteit merkbaar verbeterd kan worden. De SP zal komende week het voorstel doen om ook het binnenmilieu van de Vlaardingse scholen te optimaliseren.

Fractievoorzitter van de SP, Arnout Hoekstra, zal bij de behandeling van de Voorjaarsnota (1 en 2 juli) een motie aan de raad voorleggen om het college te verzoeken zich als doel te stellen om het binnenklimaat in scholen binnen redelijk termijn binnen de hygiënische grenswaarden te krijgen. Hoekstra roept in zijn motie het college op om samen met schoolbesturen, GGD en het Rijk in overleg te gaan over hoe gezamenlijk de problemen verholpen kunnen worden. “Het is niet dat het probleem niet erkent wordt, het probleem is dat er niemand zijn verantwoordelijkheid neemt. Schoolgaande kinderen mogen daar niet de dupe van zijn”. Aldus Arnout Hoekstra, fractievoorzitter en initiatiefnemer voor frisse schone scholen.

Eerder vroeg Hoekstra namens de SP opheldering over het binnenklimaat van Het Spectrum, in 2006 concludeerde de GGD dat het binnenmilieu zwaar ondermaats was. Nu – drie jaar later – zijn door gebrek aan geld de belangrijkste aanbevelingen van de GGD nog steeds niet overgenomen. Hoekstra benadrukt dat het niet alleen om het Spectrum gaat, maar dat zeker 8 op de 10 scholen falen in het ventileren van de lokalen. “Begin juni was ik op bezoek bij OBS De Paperclip in Krimpen aan den IJssel, daar werken wethouder, scholen en GGD nu wel samen, en wordt zichtbaar succes geboekt.”

Suggesties GGD
Frisse Scholenproject SenterNovem

U bent hier