h

Voorstel voor derde kunstgrasveld VFC door gemeenteraad verworpen

7 juli 2023

Voorstel voor derde kunstgrasveld VFC door gemeenteraad verworpen

Tijdens de raadsvergadering van 5 en 6 juli 2023, waarin de Voorjaarsnota 2023 werd besproken, is het voorstel van SP, Beter voor Vlaardingen en PvdA voor de aanleg van een derde kunstgrasveld voor voetbalvereniging VFC helaas niet aangenomen.

VFC vervult meerdere sociale en ondersteunende functies in de wijken Vlaardinger Ambacht en Babberspolder. Naast de reguliere trainingen en wedstrijden in verenigingsverband maken ook jongeren uit de buurt gebruik van de velden. Bovendien gebruiken scholen in het primair- en voortgezet onderwijs de velden voor het bewegingsonderwijs. Het intensieve gebruik van de velden is een positieve ontwikkeling voor de gemeenschap.

Op dit moment beschikt VFC over twee kunstgrasvelden en één natuurgrasveld. Kunstgrasvelden hebben een hogere bespelingsgraad, omdat natuurgras tijd nodig heeft om te herstellen. Het vervangen van het natuurgrasveld door een kunstgrasveld zou de capaciteit van de accommodatie vergroten en meer jongeren de mogelijkheid bieden om van de velden gebruik te maken. Het vervangen van het derde veld door kunstgras was een lang gekoesterde wens van zowel de voetbalvereniging, de scholen als de buurt.

Het voorstel om voldoende geld te reserveren in de Voorjaarsnota 2023 als investering voor het derde kunstgrasveld van VFC is niet goedgekeurd door de gemeenteraad. Dit betekent dat de investering niet zal worden opgenomen in de meerjarige investeringsplanning. In deze planning staat voor 166 miljoen aan investeringen, waaronder sportvelden, maar 5 ton voor het VFC-veld was volgens de wethouder te duur.

Hoewel dit een teleurstellend besluit is voor de voetbalvereniging, de scholen en de buurt, blijft de SP zich inzetten om de sportieve en sociale belangen van de gemeenschap te dienen. De SP zal blijven streven naar het creëren van optimale speel- en sportmogelijkheden en dus ook in de toekomst voorstellen blijven indienen voor een derde kunstgrasveld bij VFC.

Reactie toevoegen

U bent hier