h

SP pleit voor behoud educatieve functie stadsarchief

2 juli 2013

SP pleit voor behoud educatieve functie stadsarchief

Jaarlijks bezoeken basisscholen het stadsarchief zodat leerling in aanraking kunnen komen met het historisch erfgoed van de gemeente. Zo zien zij oude aktes, zegels, foto’s en leren zij schrijven met een echte ganzenveer. Deze schoolbezoeken worden mogelijk gemaakt door een groot aantal vrijwilligers die worden aangestuurd door een parttime-medewerker. Het college is voornemens deze medewerker weg te bezuinigen. Hiermee dreigen de educatieve activiteiten te sneuvelen.

“Jaarlijks besteden we veel geld aan het archief, dit is een wettelijke taak, en kunnen we niet op bezuinigen. Maar welk nut heeft het om een archief bij te houden als je het niet toegankelijk maakt? Daarom vinden wij het belangrijk dat de activiteiten voor scholen behouden blijven.” Aldus Ingrid Wijker, fractievoorzitter van de SP.

Wijker zal bij de algemene beschouwingen rond de voorjaarsnota het college vragen om deze bezuiniging uit de voorjaarsnota te schrappen.

U bent hier