h

Onderzoek naar risico's en effecten school Vijfsluizen

19 februari 2014

Onderzoek naar risico's en effecten school Vijfsluizen

Het college van B&W vindt het plan van een grote onderwijsorganisatie om vijf Vlaardingse schoolgebouwen te vervangen door nieuwbouw op kantoorlocatie Vijfsluizen niet voldragen genoeg om een standpunt in te kunnen nemen. Het college geeft in beantwoording van vragen van de raad aan dat nader onderzoek naar de financiële risico’s en onderwijskundige effecten nodig is.

De SP concludeert dat het college met deze brief aan de gemeenteraad het bestaan van de plannen bevestigt. De betreffende onderwijsorganisatie deed eerder nog een poging richting de ouders van de leerlingen om het bestaan van het voornemen af te zwakken.

De SP is voorstander van kleinschalig onderwijs op wijkniveau en is er daarom geen voorstander van om vijf scholen uit de wijken weg te halen om samen te brengen in een unilocatie buiten de stad. De SP is daarom blij dat het college eerst een onderzoek wil naar de mogelijke gevolgen van het plan. “Door naar een onderzoek te vragen is tijd gekocht, maar vroeg of laat zal de politiek een besluit moeten nemen. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen zal bij het doorbreken van deze politieke patstelling zeer belangrijk zijn.” Aldus een woordvoerder van de SP.

Reactie toevoegen

U bent hier