h

Asbest Insulindesingel wordt gesaneerd

21 mei 2009

Asbest Insulindesingel wordt gesaneerd

Op 24 april vroeg de SP opheldering bij het gemeentebestuur over de ontdekking van asbesthoudendmateriaal in de speeltuin aan de Insulindesingel. Fractievoorzitter Arnout Hoekstra stelde die dag vragen aan het college van burgemeester en wethouders nadat zijn partij veel ongeruste telefoontjes ontving uit de Indische Buurt. De gemeente heeft in een schriftelijke reactie toegezegd de bodem te gaan saneren.

Inmiddels heeft er laboratoriumonderzoek plaatsgevonden waaruit is gebleken dat het hechtgebonden asbest in de laagste risicoklasse betreft. Wanneer het asbest ongeroerd blijft liggen is er geen direct gezondheidsrisico voor de omgeving. Het is echter wel dermate risicovol dat het plantsoen gedeeltelijk blijft afgesloten en de bodem gesaneerd wordt. Op 21 mei heeft de SP de gehele Indische Buurt met een brief en een afschrift van de beantwoording op de hoogte gebracht.

De gemeente houdt er rekening mee dat het materiaal mogelijk afkomstig is van een rolschaatsbaan die in de jaren-60 op die plek heeft gestaan. Het college sluit niet uit dat er in andere delen van Vlaardingen gelijksoortige situaties bestaan. November vorig jaar diende fractieleider Hoekstra in de raad nog een voorstel in om een gemeentelijke asbestinventarisatie te maken. “Nogsteeds overlijden er jaarlijks heel veel mensen aan de gevolgen van asbestgerelateerde kanker. Ik ben van mening dat we een stap moeten maken om het asbestrisico te verkleinen. Helaas weigerde de overige partijen mijn plan voor een 'asbestkansenkaart' te steunen waardoor het vooralsnog een raadsel blijft waar zich in onze leefomgeving dodelijke asbestvezels bevinden.” Aldus Arnout Hoekstra.

U bent hier