h

SP eist schommel terug

27 april 2007

SP eist schommel terug

Arnout Hoekstra, fractievoorzitter van de SP, heeft Burgemeester Bruinsma –portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid- gevraagd om ‘als de sodemieter’ de kinderen uit de Kruidenbuurt hun schommel terug te geven.

Vorige week vrijdag heeft de gemeente aan het Vingerhoedskruid een schommel verwijderd.
Dit omdat er veel klachten waren van overlast gevende hanggroep-jongeren. Het opheffen van speelmogelijkheden omdat je last hebt van hangjeugd lijkt de SP zéér onlogisch.

De burgemeester heeft aangeven de situatie uitgebreid uit te zoeken, maar is niet van plan om eerst de schommel terug te plaatsen tot bekend is wat echt de problemen zijn.

In de directe omgeving zijn honderden handtekeningen opgehaald voor terugplaatsing, maar dit mag duidelijk niet baten.

De SP zal in de wijk een enquête houden om te onderzoeken welke problemen er daadwerkelijk spelen, hoe deze worden ervaren en hoe de wijkbewoners zélf denken dat deze moet worden aangepakt.

Vragenhalfuur voor raadsleden, raadsvergadering 26 april 2007;

Voorzitter,

Afgelopen vrijdag heeft de gemeente aan het Vingerhoedskruid een schommel verwijderd.
Dit omdat er veel klachten waren van overlast gevende hanggroep-jongeren. Het opheffen van speelmogelijkheden omdat je last hebt van hangjeugd klinkt mij onlogisch.

Ik wil graag het volgende van het college weten:

1. Van welke vorm van overlast hebben de omwonende last, en aan welke juridische middelen ontbreekt het u om op een normale manier de openbare orde te handhaven?
2. Hoe acht u; ‘kleine kinderen hun schommel ontnemen’, als een oplossing tegen overlast van hangjeugd?
3. Bent u het met mij eens dat dit gewoon een stom foutje is, en kunt u de buurt geruststellen door gewoon te zorgen dat de kinderen uit de Kruidenbuurt als de sodemieter hun schommel terugkrijgen?

Dank u wel

U bent hier