h

Milieu

Economie en werkgelegenheid zijn belangrijk, maar een schoon milieu en een veilige leefomgeving mogen daaraan niet ondergeschikt zijn.  Door de aanleg van nog meer snelwegen in ons buitengebied wordt de luchtkwaliteit slechter en neemt de geluidsoverlast toe.

Onze voorstellen

  • Vlaardingen begint een eigen energiebedrijf dat gemeentelijke gebouwen zoals scholen en sportkantines gaat voorzien van duurzame energieproductie zoals zonnepanelen, restwarmte en aardwarmte. De opbrengst komt ten gunste van een revolving fund. Vanuit dit energiebedrijf worden ook deals gemaakt met wijkbewoners die collectief willen investeren in duurzame productie in hun buurt.
  • Wij zullen binnenstedelijke maatregelen moeten treffen om de luchtkwaliteit op een acceptabel niveau te krijgen. Voor zwaarbelaste straten en wegen zal onderzocht moeten worden hoe de druk kan worden verlaagd.
  • Aangezien de Rijksoverheid een bijdrage levert aan de vervuiling zullen wij van hen ook een bijdrage bij de verbetering afdwingen.
  • Omdat de energiekosten sneller stijgen dan de inflatie is het voor het beperken van de woonlasten van groot belang dat het energieverbruik omlaag gaat. We maken daarom afspraken met de woningcorporaties over energiebesparende maatregelen, en helpen eigenwoningbezitters die hun bezit collectief energiezuiniger willen maken.
  • Alle straatverlichting ouder dan 15 jaar wordt vervangen door energiezuinige dimbare LED-verlichting.
  • Voor alle intensief gebruikte gemeentelijke voertuigen wordt bij vervanging  overgeschakeld op de best beschikbare energiezuinige en schone techniek.
  • Al het gemeentelijk vastgoed wordt aan een energiescan onderworpen. Daar waar energiebesparende maatregelen kostenneutraal kunnen worden doorgevoerd worden deze toegepast. Met huurders en gebruikers van deze gebouwen – zoals scholen en sportverenigingen – worden afspraken gemaakt dat de baten van deze investeringen ten gunste komen van de afschrijving daarvan.
  • Het gratis verstrekken van dunne plastic tasjes staan we niet toe. De oceanen zitten er al vol mee. Winkeliers vragen voor een plastictas minimaal 10 cent, om zo het verspillen van grondstoffen en het onnodig belasten van het milieu tegen te gaan.

U bent hier