h

Bewoners bieden kalender met afvalfoto's aan bij de gemeenteraad

18 januari 2024

Bewoners bieden kalender met afvalfoto's aan bij de gemeenteraad

Foto: SP

 

Een groep bezorgde inwoners van Vlaardingen heeft met een indrukwekkende reeks van 200 foto’s aangetoond dat de stad zucht onder het zwerfafval, een direct gevolg van het falende gemeentelijke afvalbeleid. De groep bezorgde bewoners brengt dit probleem onder de aandacht met een krachtige boodschap: het pasjessysteem moet worden afgeschaft en er moet meer toezicht en beter beheer komen.

Tijdens de commissievergadering van 18 januari heeft Hans Warnaar, als inspreker namens ongeveer 60 bewoners, de foto’s gepresenteerd en de noodzaak van directe actie benadrukt. De bewoners, afkomstig uit de wijken VOP, Westwijk en Oostwijk, hebben hun bevindingen gedeeld in de vorm van een kalender voor 2024, die ze overhandigden aan de wethouder en raadsleden. De kalender toont voor elke maand een treffend beeld van de afvalproblematiek en dient als dagelijkse herinnering dat er dringend behoefte is aan verbeteringen.

Het huidige pasjessysteem heeft geleid tot een zichtbare toename van zwerfafval, vooral in wijken waar huisjesmelkers en uitzendbureaus domineren. De gevolgen zijn ernstig: straten vervuild met opengereten vuilniszakken, aangetrokken door meeuwen en ratten. Een gemeentelijk onderzoek bevestigt dat dit een structureel probleem is.

De SP Vlaardingen heeft van augustus 2022 tot oktober 2023 een fotocampagne gefaciliteerd, die de omvang van de problematiek illustreert. Uit experimenten blijkt dat zonder het pasjessysteem de afvalbergen verdwijnen, maar frequentere afvalinzameling en strengere handhaving blijven van groot belang.

De SP pleit voor een aanpak waarbij 'de vervuiler betaalt', en benadrukt het belang van de rol van producenten in het terugnemen van verpakkingen, geïnspireerd door het succes van statiegeld op plastic flessen. De partij ziet nascheiding als de toekomst van afvalverwerking, waarbij afval in dezelfde zak wordt verzameld en gescheiden door de afvalverwerker, waardoor gesloten containers overbodig worden.

Reactie toevoegen

U bent hier