h

SP-buurtteam VOP

Geef je buurt een cijfer!

SP-buurtteam VOP heeft onderzocht wat de bewoners van hun buurt vinden. Wat er goed gaat en wat er beter kan. De uitkomsten van deze enquête zijn verwerkt in een Buurtverbeterplan. In dit plan staan actiepunten waar wij met de buurt de komende tijd de aandacht op gaan vestigen.


 

De Vettenoordse Polder (VOP)

De naam Vettenoord komt van 'het vette oord'. Voor de aanleg van de dijken kwam Vlaardingen regelmatig tot aan de Zomerdijk onder water te staan wanneer de rivier buiten haar oevers trad. Hierdoor bleef er rivierklei achter. Aan deze 'vette klei' heeft de buurt zijn naam te danken.

De woonbuurt heet officieel Vettenoordse polder Oost. Het bedrijventerrein in het westerlijk deel van de polder heet Groot Vettenoord.

In de VOP wonen zo'n 5.530 bewoners, verdeeld over 2.640 huishoudens. 41% is allochtoon. 

Het SP-buurtteam
Het SP-buurtteam bestaat uit buurtbewoners die tevens lid zijn van de SP en zich inzetten voor hun buurt, wijk en stad. Ook meedoen? Sluit je aan!

U bent hier