h

SP Motie wijkaanpak VOP aangenomen

10 februari 2023

SP Motie wijkaanpak VOP aangenomen

Op 8 februari tijdens een speciale raadsvergadering is de SP motie voor een aanvullende wijkaanpak voor de VOP unaniem aangenomen. Al eerder hadden bewoners duidelijk gemaakt dat de situatie onhoudbaar is in de wijk tijdens het sprekersplein van 19 januari. Yvette Westrate die samen met twee andere bewoners het woord voerde gaf toen helder aan dat de vervuiling rond de containers en de overbewoning van panden door arbeidsmigranten die uitgebuit worden door huisjesmelkers en malafide uitzendbureau's de leefbaarheid van de wijk zwaar onder druk zetten.

SP raadslid Maurice van Beers benadrukte dat die problemen niet zomaar "buurtproblemen" zijn maar veroorzaakt worden door een economie die is gebaseerd op lage lonen en uitbuiting van arbeidsmigranten. Ze worden door malafide uitzendbureau's met teveel mensen in een pand gestopt waar ze goud geld voor moeten betalen en als ze protesteren lopen ze het risico op straat gezet te worden zonder werk en zonder dak boven hun hoofd. De lusten zijn voor de private bedrijven en de lasten voor de maatschappij. In dit geval de bewoners van de VOP en arbeidsmigranten. "Veel bewoners willen de handen uit de mouwen steken en de wijk erboven op helpen. Maar dat kunnen ze niet alleen. Juist daarom is het urgent dat de gemeente naast de bewoners staat en maatregelen neemt," aldus Van Beers. 

De motie roept de wethouder op om in gesprek te gaan met bewoners van de VOP, een gezamelijk plan te maken en beter te communiceren over wat er al wordt gedaan door de gemeente. Wethouder Ivana Somers omarmde de motie - die mede werd ingediend door D66, GroenLinks, ONS en PvdA. Op 23 februari organiseren de bewoners een buurtavond in de Buurtkamer in de Valeriusstraat en gaan in gesprek met de wethouders over maatregelen om vervuiling en overbewoning in de wijk tegen te gaan. 

Reactie toevoegen

U bent hier