h

Monitor overbewoning in de VOP

12 maart 2024

Monitor overbewoning in de VOP

Huisjesmelkers en uitzendbureaus verdienen geld over de ruggen van buurtbewoners en arbeidsmigranten. Bewoners zien hun buurt achteruit hollen vanwege overbewoning van panden. Arbeidsmigranten worden uitgebuit als ze voor weinig loon met velen tegelijk worden weggestopt in gebrekkige huisvesting. De gemeente heeft beloofd de overbewoning in wijken zoals de VOP aan te pakken. Er zal meer worden gecontroleerd en worden opgetreden als illegale verhuur wordt vastgesteld.

Dat is heel goed. Maar het is belangrijk om als bewoners in de gaten te houden of er daadwerkelijk wordt opgetreden. Immers de meerderheid van de Vlaardingse politici wonen zelf NIET in de VOP en begrijpen vaak niet hoe ernstig de situatie is.

Als SP hebben we daarom deze monitor ontworpen om te kunnen volgen of huisjesmelkers daadwerkelijk worden aangepakt.

Wat doen we met de gegevens van deze monitor? We delen de informatie met de bewonersgroep VOP in Actie zodat zij op basis van de uitkomsten op een geïnformeerde wijze het gesprek aangaan met de gemeente. Heel vaak worden bewoners door instanties met een kluitje in het riet gestuurd. Dat zal minder makkelijk gaan als bewoners zelf de cijfers bij de hand hebben. Als SP steunen we het werk van de bewonersgroep. Natuurlijk blijft u als deelnemer van de monitor anoniem. 

Reactie toevoegen

U bent hier