h

Financiën

Als gevolg van de mondiale crisis zijn budgetten de afgelopen jaren fors geslonken. Ook krijgen wij nog eens de botte en kille bezuinigingen van de VVD/PvdA-regering over ons heen. Gemeenten krijgen minder geld van het Rijk, maar ook individuele inwoners hebben vaak minder te besteden dan voorheen. De grootste financiële tegenslagen voor onze gemeente zijn echter het gevolg van onverantwoorde keuzes van voorgaande gemeentebesturen. Op voorstel van opeenvolgende colleges zijn er voor tientallen miljoenen grond en gebouwen opgekocht die inmiddels fors in waarde zijn gedaald, en waarbij het nu ontzettend moeilijk is om deze te ontwikkelen of te verkopen. Er is geld uitgegeven dat er niet was, en daarom werd er geleend, de reserves zijn vrijwel helemaal opgemaakt en vermogens zoals het aandelenpakket van Afval Verwerking Rijnmond zijn verbrast. De afgelopen twee jaar heeft de SP, als collegepartij, meegeholpen om dit financiële gerommel een halt toe te roepen en de financiën weer op orde te krijgen. Er moet nog veel meer gebeuren.

Onze voorstellen

  • De gemeente zal weer financieel gezond gemaakt moeten worden: Verliezen zullen worden geïncasseerd en verdere schade moet worden beperkt. Te vaak is onze stad verrast door onverwachte financiële tegenvallers en verborgen blunders uit het verleden.
  • Het gemeentebestuur neemt de controle terug en brengt de verhouding tussen bezittingen en schulden op een acceptabel niveau. Dit gebeurt zonder extreme gevolgen voor de levens van mensen die afhankelijk zijn van gemeentelijke voorzieningen.
  • Er komen glasheldere criteria voor subsidiemogelijkheden en subsidiecontracten worden uniform opgesteld. De willekeur van maatwerkafspraken uit het verleden worden herzien en versluierde subsidies worden zichtbaar gemaakt.
  • Vlaardingen gaat haar aandelen Irado niet verkopen, tenzij aan andere gemeenten waar Irado actief is. Zo blijft deze nutsvoorziening in overheidshanden. Wel kijken we of we de commerciële activiteiten die niet tot de kerntaak van dit nutsbedrijf behoren kunnen afsplitsen.
  • De werkwijze van de gemeente wordt zichtbaar gemaakt en wordt slanker en eenduidiger. Hierdoor wordt het voor iedereen duidelijk wat de gemeente doet, en wat er van de gemeente verwacht kan worden.
  • Braakliggende grond zoals Buizengat, Rivierzone, Marathonweg Noord, Vergulde Hand-West en de Hoogkamerstrook, en dure gemeentelijke panden zoals de drie overtollige stadskantoren, het Hollandiagebouw en discotheek Het Pakhuis gaan we zo snel mogelijk verkopen. We stoppen met het actief aankopen van grond en vastgoed.

U bent hier