h

Gemeentebegroting 2024 - Pleisters plakken helpt niet

8 november 2023

Gemeentebegroting 2024 - Pleisters plakken helpt niet

Vanavond en morgen bespreekt de gemeenteraad van Vlaardingen de gemeentebegroting voor volgend jaar. De SP zal tijdens de algemene beschouwingen een kritisch geluid laten horen richting de zittende coalitie en hun plannen. Hier alvast een aantal belangrijke speerpunten van de SP:

Woningnood

In de strijd tegen woningnood pleiten wij voor een aanzienlijke uitbreiding van het aantal betaalbare woningen. In tegenstelling tot andere partijen, die vooral sociale huurwoningen willen slopen en zeer dure koopwoningen willen bouwen.

Arbeidsmigratie

In Vlaardingen wonen veel arbeidsmigranten. Niet omdat ze het hier zo gezellig vinden, maar omdat er huisjesmelkers zijn die hier goedkope appartementen kopen en voor veel geld verhuren. Veelal in combinatie met overbewoning en onveilige situaties. Dit is uitbuiting en moet worden aangepakt. Helaas zien omwonenden dat de handhaving door de gemeente minimaal is.

Afval

Sinds de invoering van de afvalpas is de hoeveelheid zwerfvuil, vuil naast de containers, ongedierte en frustratie toegenomen. Daarom zeggen wij: Stop met die afvalpas!

Energie

Met de verkoop van de energiebedrijven hebben wij geen zeggenschap meer over de betaalbaarheid en duurzaamheid van onze energie. Na jarenlange neoliberaal marktfundamentalisme waarbij publieke diensten zijn verkocht aan aandeelhouders zijn wij de democratische controle over nutsvoorzieningen verloren. Wij horen politici te vaak zeggen: ‘Daar gaan wij niet over.’ Wij moeten zorgen dat wij er weer over gaan, daarom stellen wij voor om een gemeentelijk energiebedrijf op te richten.

Rioolwaterzuivering Westwijk

De locatie voor de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie naast de Westwijk baart ons zorgen vanwege geluidsoverlast, geurhinder en veiligheidsrisico's. Op de plek waar de zuivering moet komen, is afgelopen jaar miljoenen geïnvesteerd in de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Wij zien liever dat deze wijk behouden blijft. Wanneer de Oekrainers terug kunnen, kunnen de woningen beschikbaar komen aan Vlaardingse woningzoekenden.

Arnout Hoekstra,
Fractievoorzitter SP Vlaardingen

Reactie toevoegen

U bent hier