h

Links programmacollege?

14 april 1986

Links programmacollege?

De PvdA-onderhandelaars in Vlaardingen moeten de mogelijkheid onderzoeken om te komen tot een links programcollege met SP, D66 en CPN/PSP/PPR. Die opdracht kregen zij vrijdagavond tijdens een besloten ledenvergadering in zaal De Lijndraaier. Een college van PvdA, CDA en VVD werd door de leden opnieuw nadrukkelijk afgewezen.

„CDA en VVD hebben de duidelijkheid gekregen waar zij om gevraagd hebben," vindt IJsbrand van der Velden. Die partijen vonden, dat de PvdA aan de achterban wat meer armslag in de onderhandelingen moest vragen. CDA en VVD zijn voorstander van een afspiegelingscollege, met daai.n de drie grote partijen. De PvdA-onderhandelaars hebben die armslag niet gekregen, maar zij hebben er ook niet om gevraagd, aldus Van der Velden. De wethouder vindt niet, dat de PvdA door haar opstelling de stad onbestuurbaar dreigt te maken. „Iedereen kijkt steeds naar de PvdA als het over de collegevorming gaat. Dat is onzin," meent Van der Velden. „Wij zijn ook maar één van de grote partijen. En van alle mogelijkheden die er zijn om een college te vormen sluiten wij er één uit."

De PvdA wil zo snel mogelijk de linkse partijen uitnodigen, om te zien of zij samen tot een beleidsprogramma kunnen komen. „Dat zal niet meevallen, want het programma van de SP liegt er niet om," meent Rob Suurendonk, de nieuwe afdelingsvoorzitter. Suurendonk volgt in die functie Mari van Opijnen op. Die werd op 19 maart in de gemeenteraad gekozen. „Er is een linkse meerderheid in de raad," zegt Suurendonk. „Het is wel de moeite waard om te proberen daar iets mee te doen." Van der Velden is dat met hem eens. „Over de punten van de SP is inhoudelijk nog niet gesproken. Dat moet maar eens gebeuren"

De wethouder voor financiën denkt, dat uitvoering van het SP-programma desastreuze gevolgen zal hebben voor de portemonnee van de burger. „Als wij al die punten uitvoeren — GEWB-winsten terug naar de verbruikers, OGB omlaag — dan is Vlaardingen binnen de kortste keren een artikel 12-gemeente. Dan legt het rijk ons hogere tarieven op."

Fractievoorzitter Remi Poppe van de SP schat de kansen voor een links programcollege ook niet al te hoog. „Een links college met de PvdA is sowieso moeilijk. Zij hebben onze moties in de gemeenteraad nooit gesteund. Nou, die moties moeten voor honderd procent verwerkt worden in het beleidsprogramma. Wij geven geen krimp op ons programma. Hooguit valt er op onderdelen wat te morrelen." De fractie van PSP/CPN/PPR heeft zich uitgesproken voor een minderheidscollege van de PvdA, dat zou moeten operen met gedoogsteun van de overige linkse partijen.

Als de PvdA er niet in slaagt met de linkse partijen tot overeen-stemming te komen, dan gaat die partij opnieuw proberen om met het CDA, of met VVD en D66 een college te vormen. Pogingen in die richting strandden tot nu toe op de afwijzende houding van zowel CDA als VVD. De PvdA-leden gaan er echter van uit, dat de onderhandelaars na het besluit van vrijdagavond voldoende ruimte hebben.

U bent hier