h

SP stelt vragen over parkeernorm Afrol-woningen

23 juni 1987

SP stelt vragen over parkeernorm Afrol-woningen

De Socialistiese Partij heeft het college van B en W vragen gesteld over de parkeervorm van de woningen aan de Afrol. De bewoners van de nieuwbouw krijgen geen belanghebbendenregeling maar kunnen hun auto tegen betaling van f 67,50 per maand plaatsen in de parkeergarage. Slechts enkele huurders hebben hiervan gebruik gemaakt, waaronder de verhuurder, Patrimoniums Woningen, jaarlijks f51.000 moet betalen voor parkeerplaatsen die leeg blijven.

Volgens de SP gaat zo de opzet van de sociale woningbouw met de daaraan verbonden subsidieregelingen verloren. „Geld voor de sociale woningbouw komt zo in de kas van de Garage B.V. terecht" schrijft de SP'er Van Wezel in een brief aan het college.
De SP vraagt in dezelfde brief of de parkeerplaatsen van de verhuurder worden meegenomen in de beoordeling van de bezettingsgraad van de Afrol-garage en of eï nu sprake is van een parkeernorm voor het project sociale woningbouw. „De garage heeft immers een andere exploitatie opzet en financiering dan de sociale woningbouw er omheen". Ook wil de SP weten op grond waarvan het college de belanghebbendregeling heeft geweigerd als er geen sprake mocht zijn van een parkeernorm, en hoe het college de belangen van de huurders denkt te behartigen, die wel een parkeerplaats nodig heb¬ben maar geen f 800,- gulden per jaar kunnen missen. In het nieuwbouwcomplex wonen over het algemeen ouderen en een invalide bewoners.

U bent hier