h

SP Vlaardingen vaart uit over wijkcentrum

31 maart 1988

SP Vlaardingen vaart uit over wijkcentrum

De onenigheid tussen de gemeente Vlaardingen en de wijkvereniging Vetteoordsepolder over het door de vrijwilligers thans gesloten wijkcentrum De Pijpelaar, duurt voort. Een poging van de Socialistische Partij (SP) tijdens de raadsvergadering gisteravond om de gemeente hiervoor verantwoordelijk te stellen, is mislukt.

De heer R. Poppe (SP) verweet B en W in een interpellatie onbillijke eisen op te leggen aan de wijkvereniging. Het gaat over de bezuiniging op het sociaal-cultureel werk, waardoor er onder andere geen beheerder in dienst gehouden kan worden bij De Pijpelaar. Wanneer echter een deel van het wijkcentrum verhuurd wordt aan een aantal etnische groeperingen, kan door de opbrengst daarvan de beheerder mogelijk in dienst blijven. Een van de etnische groeperingen wil de ruimte wel huren, maar dan moet deze wel geheel te hunner beschikking blijven, omdat zij hem willen gebruiken als gebeds- en onderrichtsruimte. Dat kan volgens B en W toegestaan worden, maar het wordt door de wijkvereniging en de SP niet geaccepteerd. Zij willen de ruimte ook voor andere doeleinden gebruiken en achten het selectieve gebruik door de etnische groeperingen niet bevorderend voor de integratie van deze mensen in de Nederlandsesamenleving.

Fel debat

In felle bewoordingen vlogen SPfractievoorzitter R. Poppe en PvdAwethouder A. Maarleveld elkaar in de haren. Uitvoerig verdedigde Maarleveld het gemeentebeleid; hij verweet de SP het discrimineren van etnische groeperingen. „Zeker wanneer het om religie gaat, verliest Poppe de ratio", aldus de wethouder. De wethouder werd gesteund door de overige raadsfracties, die een motie van de SP verwierpen.

Reactie toevoegen

U bent hier