h

Poppe verruilt Vlaardingse raad voor Tweede Kamer

29 september 1994

Poppe verruilt Vlaardingse raad voor Tweede Kamer

Afscheidsspeech Remi Poppe:

Het is eigenlijk niets bijzonders om raadslid te zijn.
Dat doe je of dat doe je niet.
Je wilt de menselijke samenleving veranderen, socialer maken de menswaardigheid en gelijkwaardigheid bevorderen of je wilt alles maar laten lopen zoals het toevalling gaat.
Voor dat laatste ben ik kennelijk niet in de wieg gelegd, en daarvoor is ook de SP niet opgericht.

Zestienjaar geleden kwam ik in de raad. In mijn uppy, voor twee jaar. De volgende twee jaar is door de toen nog bestaande PSP gedaan. Helemaal begrepen is die eerste intrede van de SP in de raad niet. Eendagsvlieg, straatvechter, of hij past zich wel aan of hij zal weer snel verdwijnen was zo'n beetje de gedachte van de meeste partijen in de raad. Vooral de PvdA zag de SP als een voorbijgaand politieke vergissing. Begrijpelijk, de PvdA had als ik het wel heb nog 16 zetels en wij zaten onder hun trouwe duiven te schieten. Dat viel tegen.

Het werden twee en later zelfs 5 zetels en later haast 6. Dat is het boer koekoek effect hoorde ik toen geschrokken roepen.
Boer Koekoek was toen al geruime tijd weg.

En toen, oh grote schrik, werden wij de grootste partij, SP lijst EEN zal over vier jaar heel Vlaardingen weten.

De PvdA verdampte tot 7 zetels, het CDA tot 5 en D66 tot vier.
De kollege partijen kregen dus ongenadig op hun donder.

In de loop der jaren heeft de SP twee burgemeesters versleten, meer dan tien wethouders (ik ben de tel gewoon kwijt) en als ik het goed heb, hebben we wel twee of drie falende kolleges naar de politieke jachtvelden geholpen.

Het is er soms hart opgegaan. De affaire met de begrotingen van de ASHV bijvoorbeeld.
Wij maakten de ASHVB te schande. We konden geen begroting lezen, wij zorgden op een onfatsoenlijke wijze voor onrust. Na vijf jaar kwam het lek toch boven.
Zo ging het ook met de gemeenschappelijke tuinen van het woningbedrijf.
Jarenlang hebben we vol moeten houden. Eindelijk werdt het voor een deel van de raad duidelijk dat het met die groenvoorziening niet lekker zat.
Zelfs de VVD en het CDA sloten zich op hoofdlijnen aan bij de SP.
Maar daar zijn we nog niet mee klaar omdat de VVD , bij gebrek aan politiek gewicht van de oude koalitie omhoog is komen drijven.
Daarkomen we nog op dat groen probleem terug , wel honderd keer als het nodig is.

En niet te vergeten het Weeshuis dat waar wel drie of meer keren de doodstraf over is uitgesproken, maar het staat er nog.

Ook in de Lickebaert affaire, nog niet gewonnen maar verliezen kan niet meer, heeft de SP, eerst moeizaam, maar later gelukkig met zijn allen, een rol gespeeld.

En niet te vergeten de Holierhoekse polder, ook in deze kwestie hebben wij de raad kunnen overtuigen. Ook dat is nog niet gewonnen. Ik verwacht van het kollege een taaie en hartnekkige strijd tegen de nog steeds bestaande plannen om deze mooie polder te slopen.

Dat waren leuke dingen voor de mens.

Maar nog steeds bestaat er een motie waarin staat dat de SP diskrimineerde. Gewoon een grove leugen en volledig misplaatst. Een motie omdat niemand toen, het zal zo'n 8 of tien jaar geleden zijn, de echt de diskussie over de rijzende problemen aandurfde. Op ons verzoek toen om de SP bij de officier van Justitie aan te melden en desnoods het reglement van orde zo aan te passen dat diskrimineren in de raad tot strafvervolging kon gaan leiden, was er niemand thuis.

Er zijn nu heel wat gemeenteraden waarin zo'n reglement op zijn plaats zou zijn om de onschendbaarheid van raadsleden op dat gebied te omzeilen.

Dat is eigenlijk het enige wat mij nog niet lekker zit, gewoon omdat die motie is aangenomen op basis van ontstellende kortzichtigheid en maatschappelijke domheid.

Nu roept de VVD in de Tweede Kamer echt dingen die kantjeboord diskriminerend zijn, zonder dat iemand Bolkestein daarop aan durft te spreken, en nu zeker niet omdat Bolkestein paars moet redden. Maar ook dat en zeker de rest van de afbraak politiek zal daar niet meer zo gladjes doorgevoerd kunnen worden. En er staat Nederland, dus ook Vlaardingen op afbraak gebied nog wat te wachten.

Wij hebben ons hier niet aangepast en zullen dat ook daar niet doen omdat de SP er is om de samenleving werkelijk te veranderen.

In Den Haag wordt nu geroepen dat de verliezende partijen niet, aangevuld met D66 of VVD een regering kunnen vormen. Dat kan niet, dat zou de geloofwaardigheid van de politiek nog verder doen afbrokkelen. Ook een nationaal kabinet kan om die zelfde reden niet.

Groot probleem dus. Het zoeken naar de verschillen tussen de grote partijen zorgt er in Den Haag voor dat er nog geen kabinet is.

Het informeren en formeren is nog nooit zo moeilijk geweest.
ER BLIJKEN GEEN VERSCHILLEN MEER TE BESTAAN TUSSEN DE VIER GROOTSTE PARTIJEN.
Krampachtig is er gezocht, en ja hoor, het CDA deed even een verkeerde zet en hup, ze stonden opstraat. Nee hoor riep Brinkman nog, zo heb ik het niet bedoeld. Snel kwam Bolkestein zeggen dat de VVD de hoogte en duur van de WAO niet wilde privatiseren, alleen de uitvoering was voor de VVD genoeg.
Het wachten is op paars 2.

Dat ging in Vlaardingen wat makkelijker.
Er is gewoon een nationaal kabinet op dorpsschaal gevormd. De VVD mocht gewoon aanschuiven.

14 jaar zit ik in de raad.
Toen ik als eenzame SP'er in de raad kwam werd ik een eendagsvlieg genoemd. Die aktivist (die straatvechter ook wel genoemd door Lensvelt) zou wel snel uitgeblust zijn. Dat partijtje van de Poppe was simplistisch en was door wat populistische akties in de raad gekomen. Dat is dus wel wat tegen gevallen.

De SP heeft twee burgemeesters versleten, meer dan tien wethouders en enkele kolleges naar de eeuwige politiek jachtvelden geholpen.

Dat populistische partijtje is nu de partij die de meeste kiezers heeft.

In die veertien jaar heb ik samen met een gestaag groeiende fraktie

Het merendeel van de huidige politicie bevorderen dat laatste kennelijk maar al te graag.
Onder het mom van zogenaamde zelfverantwoordelijkheid van de mensen wordt ons sociale stelsel steeds verder afgebroken.

De grote bestuurderspartijen zijn het volledig met elkaar eens, de overheid moet meer aan de markt overlaten.

Het enige bijzondere aan het raadslidmaatschap is dat je niet voor jezelf in de raad zit maar namens een aantal kiezers.

U bent hier