h

Vragen over sloopintenties Ex Libris en Babberspolder-Oost

7 augustus 2002

Vragen over sloopintenties Ex Libris en Babberspolder-Oost

Geacht college; Onlang heeft u een tweetal intentieverklaringen tot sloop afgegeven: Een gedeelte van de Babberspolder Oost, met name de van Hogendorplaan, de van der Duyn van Maasdamlaan, de Adriaan Pauwstraat en de van Limburg Stirumstraat’. En het complex “Ex Libris” . Naar aanleiding van deze intentieverklaringen hebben wij de volgende vragen.

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vlaardingen.

Vlaardingen, 7 augustus 2002

Betr: vragen artikel 36 reglement van orde: Intentieverklaring tot sloop

Geacht college
Onlang heeft u een tweetal intentieverklaringen tot sloop afgegeven:
- Een gedeelte van de Babberspolder Oost, met name de van Hogendorplaan, de van der Duyn van Maasdamlaan, de Adriaan Pauwstraat en de van Limburg Stirumstraat’.
- Het complex “Ex Libris”

Naar aanleiding van deze intentieverklaringen hebben wij de volgende vragen:
-Wanneer worden deze intentieverklaringen omgezet in een sloopvergunning?
-Aan welke voorwaarden moet worden voldaan voordat de definitieve sloopvergunning wordt afgegeven?
-Op welk tijdstip wordt de Gemeenteraad hierbij betrokken?
-In de Babberspolder Oost worden 128 woningen vervangen door 135 eengezinswoningen en appartementen in huur en koop. Kunt u een nadere detaillering geven van deze 135 woningen (o.a. aantal koopwoningen / koopprijs, aantal huurwoningen/huurprijs)
-In het complex “Ex Libris” worden 121 woningen vervangen. Kunt u ook hier een nadere detaillering aangeven voor de te herbouwen woningen?
-De bewoners van beide aangewezen complexen hebben de status gekregen van “stedelijke vernieuwings urgent woningzoekende”. Dreigt hier niet de situatie te onstaan dat de wachtlijsten voor andere woningzoekenden, met name voor starters, erg lang zullen worden

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van de Socialistische Partij
Martin Kappers,
fractievoorzitter

U bent hier