h

SP en Bewonerscommissie Babberspolder-oost verzamelen honderden bezwaarschriften tegen plannen Bapperspolder-Oost.

3 januari 2003

SP en Bewonerscommissie Babberspolder-oost verzamelen honderden bezwaarschriften tegen plannen Bapperspolder-Oost.

De afgelopen week ondertekenden 864 bewoners een bezwaarschrift tegen het gemeentelijk Stedenbouwkundig Plan voor de Babberspolder–Oost. Ruim tachtig procent van de aangesproken mensen bleken tegen de sloopplannen te zijn en ondertekenden graag het bezwaar tegen de grootschalige sloopplannen die ten grondslag liggen aan het Stedenbouwkundig Plan.Massaal tegen sloop Babberspolder-Oost

Het Bewonerscomité heeft zowel Waterweg Wonen als de gemeente al gewezen op een al uitgevoerd renovatie project van soortgelijke woningen waarmee deze voor 40 jaar weer geschikt zijn voor jong en oud!Ondertussen is er door de gemeente al een “inspraakronde”gestart over het Stedenbouwkundig Plan voor deze wijk. Deze inspraakronde duurt van woensdag 8 oktober tot en met woensdag 5 november 2003. De “inspraak” mogelijkheden zijn hierdoor zeer beperkt gehouden. Daarom heeft de SP afdeling Vlaardingen besloten het Bewonerscomité Babberspolder–Oost te ondersteunen door op de weekmarkten in Vlaardingen burgers op de mogelijkheid van het maken van bezwaar tegen de plannen te wijzen.

De “herstructurering” komt neer op het slopen van ruim 1400 huurwoningen om ruimte te maken voor slechts 1048 nieuwbouwwoningen. Daarvan zal de helft bestaan uit koopwoningen en de helft uit huurwoningen, waarvan er bij de huurwoningen slechts een kwart “betaalbare” huurwoningen van 420 Euro per maand zullen terugkomen. Dat wil zeggen dat de komende jaren vrijwel alle bewoners “geherhuisvest” zullen moeten worden waarbij ze voorrang krijgen bij woningtoewijzing. De komende jaren zullen starters en andere woningzoekenden als gevolg van dit beleid nog langer dan al het geval is op een woning moeten wachten. Deze “herstructureringsplannen” zullen dus een zeer nadelige uitwerking op de hele woningmarkt van Vlaardingen hebben. In het bezwaarschrift spreken de bewoners zich uit voor heroverweging van de grootschalige sloopplannen en voor een onderzoek naar hoogwaardige renovatie.
Daarbij wordt gewezen op een haalbaarheidsonderzoek van de Technische Universiteit van Delft door Hoogleraar Woningbeheer A.F. Thomsen, waaruit blijkt dat hoogwaardige renovatie goedkoper is dan nieuwbouw en een grotere prijs- en kwaliteitsdifferentiatie mogelijk maakt.

Met de huidige plannen zal het aanbod aan betaalbare huurwoningen, voor jonge starters en anderen met een laag inkomen waaronder ook ouderen, worden uitgedund. Dit

U bent hier