h

SP: 'Onderzoek naar opslag gevaarlijke stoffen'

31 januari 2003

SP: 'Onderzoek naar opslag gevaarlijke stoffen'

De Vlaardingse SP wil dat er een grondig veiligheidsonderzoek komt naar de opslag van gevaarlijke stoffen in de regio. De partij vraagt zich af of de opslagtanks van Vopak, waarvan er eentje op donderdag 16 januari ontplofte, wel voldoen aan de internationaal als beste aangemerkte technieken. Alle bedrijven die gevaarlijke stoffen in tanks pompen zouden daarom aan een onderzoek moeten worden ontworpen.

De SP vraagt het college hierop aan te dringen en roept de antwoorden op vragen uit 2001 in herinnering. Toen stelde het gemeentebestuur zich bewust te zijn van haar ligging ten opzichte van de industrie. De voorbereiding op grootschalig optreden bij rampen zou tegen deze achtergrond nadrukkelijk invulling krijgen. In de ogen van de SP is dat antwoord een beetje te gemakkelijk, bij de alarmering rond de Vopak werden immers enige fouten gemaakt. Gevolg was dat vele Vlaardingers geen gehoor gaven aan de oproep om binnen te blijven. „Wat heeft u geleerd van deze calamiteit voor wat betreft de noodzaak tot vergaande oefeningen waarbij ook de bevolking wordt betrokken?" wil de SP-fractie dan ook weten.

De SP vindt de brief van Vopak aan de inwoners van Vlaardingen verder wel erg mager qua informatie. Zij meent dat Vopak niet het achterste van de tong wil laten zien over de ontploffing op donderdag 16 januari waarbij de stof orthocresol vrijkwam, 'vanwege verzekeringsbelangen'. Mocht het college menen dat dit niet het geval is, dan vindt de partij het op z'n minst 'treurig en zorgwekkend' dat het bedrijf niet weet wat de oorzaak van het ongeluk is.

De opmerking dat de bevolking pas wordt geïnformeerd als er duidelijkheid is over de oorzaak en de maatregelen die worden genomen om herhaling te voorkomen, zou verder de indruk kunnen wekken dat het in die weken of maanden dat wordt gewacht weer fout kan gaan. De SP wil meer duidelijkheid over de maatregelen die direct na het ongeval zijn genomen en of Vopak op aandringen van de DCMR het werk heeft stilgelegd. Dit zou ook weer aan de bevolking moeten worden gemeld.

U bent hier