h

Actuele huursituatie Vlaardingen

10 december 2003

Actuele huursituatie Vlaardingen

Geacht college,
Regelmatig verschaft u de raad inzicht in de huursituatie in de Gemeente Vlaardingen. Helaas zijn deze gegevens één tot twee jaar oud en geven dus geen duidelijk beeld van de actuele situatie. Naar aanleiding van de recente plannen van Rotterdam om de stadspoorten voor inkomens minder dan 120% van het minimumloon te sluiten, zullen er gevolgen optreden voor woningzoekenden in onze regio.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Vlaardingen

Vlaardingen, 10 december 2003

Betreft: schriftelijke vragen volgens artikel 36 Reglement van Orde: Actuele huursituatie Vlaardingen

Geacht college,
Regelmatig verschaft u de raad inzicht in de huursituatie in de Gemeente Vlaardingen. Helaas zijn deze gegevens één tot twee jaar oud en geven dus geen duidelijk beeld van de actuele situatie. Naar aanleiding van de recente plannen van Rotterdam om de stadspoorten voor inkomens minder dan 120% van het minimumloon te sluiten, zullen er gevolgen optreden voor woningzoekenden in onze regio. Omdat het beleid van Rotterdam kennelijk vooral binnenwaarts gericht is, terwijl ook Rotterdam grootschalige sloopplannen van betaalbare huurwoningen heeft en al uitvoert, waardoor woningzoekenden ook buiten Rotterdam hun heil al moeten zoeken, vraagt de SP fractie zich af wat daarvan de gevolgen zijn en welke opvatting het college over de plannen van Rotterdam heeft.
Daarom de volgende vragen :

1. Kunt u de raad inzicht verschaffen in de huidige wachttijden voor een betaalbare huurwoning ?
2. Kunt u de raad inzicht verschaffen over het gemiddelde aantal inschrijvingen op één aangeboden woning.
3. Kunt u de raad inzicht verschaffen over de situatie die dreigt te ontstaan als Rotterdam zijn poorten sluit voor woningzoekenden met een inkomen onder 120% van het minimum loon?
4. Kunt u in de eerstkomende raadsvergadering van 2004 voldoende tijd inruimen voor een diepgaand debat over de volkshuisvestelijke situatie in Vlaardingen en de regio.
5. Kunt u de raad uw opvatting geven over de plannen van uw Rotterdamse collega’s inzake toelating van woningzoekenden in het algemeen, en in het bijzonder in relatie tot de gevolgen voor de volkshuisvesting in de regio?

Martin Kappers
fractievoorzitter

U bent hier